Terugblik vijf jaar herinrichting algemene parkeerplaats en dagontheffingen

parkeerpaalv3Gezien de ontstane absurde situaties rond het handhaven van inrijden en parkeren van bezoekers van eigen inwoners en bedrijven van Marken, en de suggestie van de gemeente dat de Eilandraad dit allemaal zelf heeft gewild, hechten wij er aan om de rol van de gemeente en de Eilandraad aangaande de herinrichting van de algemene parkeerplaats voor u op een rij te zetten. Dit zullen wij uiteraard ook onder de aandacht brengen van de gemeente. Daarbij accepteren wij in dit dossier niet dat inwoners en bedrijven door ambtenaren van de gemeente worden doorverwezen naar de Eilandraad. Accepteert u dit dus ook niet!

Eind 2011:
Tegen het advies van de Eilandraad in kiest de gemeente om financiële redenen voor een slechtere variant voor de herinrichting van het parkeerterrein. Een groot deel van het budget was naar zeggen van de gemeente al besteed aan de herinrichting rond dorpshuis Het Trefpunt.

 


1e helft 2012:
De Eilandraad wordt betrokken bij het uitwerken van het ontwerp van de slechtere variant en vraagt daarin vooral aandacht voor veiligheid zoals het kruisend fiets- en autoverkeer. Na protesten van inwoners van de Kets wordt het ontwerp overigens aangepast naar wat er nu ligt.


Vanaf april 2013:
Na de daadwerkelijke herinrichting komen er vele klachten binnen over het doorrijden van toeristen en filevorming voor het parkeerwachtershuisje. In aanvulling daarop wijst de Eilandraad de gemeente op diverse ontbrekende en verkeerd geplaatste borden. Tot overmaat van ramp introduceert de gemeente, in samenspraak met het Hoogheemraadschap, ook nog nieuwe bebouwde komgrenzen binnen Marken. Daardoor denkt een toerist dat het dorp weer wordt verlaten en het inrijverbod wordt daardoor nog vaker overtreden. De Eilandraad is niet vooraf om advies gevraagd en vraagt met klem aan de gemeente om de extra komborden weer te verwijderen.


September 2013:
De Eilandraad zit aan tafel met toenmalig wethouder Kools en daar worden diverse verbetermaatregelen besproken. Standpunt van de gemeente blijft echter dat het doorrijden van toeristen wel meevalt en dat de komborden blijven staan.


Januari 2014:
De Eilandraad komt met een concreet voorstel om zelf camera’s op te hangen op de twee invalswegen naar de oude kern om te bewijzen dat het inrijden van toeristen echt een probleem is. Vanaf dat moment blijkt de gemeente bereid om te gaan bewegen en neemt diverse verbetermaatregelen in afstemming met de Eilandraad. Tot op de dag van vandaag zijn deze maatregelen nog niet volledig uitgevoerd zoals het aanbrengen van een bord “m.u.v. ontheffinghouders” richting de Kets. Verder is nogmaals een goede dagbezoekersontheffing bespreekbaar gemaakt omdat de huidige regeling klantonvriendelijk en duur is.


Oktober 2014:
De Eilandraad stelt concreet voor om papieren dagontheffingen in te voeren welke vooraf in veelvoud door inwoners en bedrijven van Marken aangeschaft kunnen worden. Na zelf invullen van de datum van bezoek en het kenteken van de bezoeker, kan dit achter de ruit van de bezoeker worden gelegd. De gemeente zou erop gaan studeren maar stelt uiteindelijk dat via haar website genoeg mogelijkheden zijn om ontheffingen aan te schaffen.


Mei 2015:
De Eilandraad test uitgebreid de website van de gemeente, schrikt van de onduidelijkheid en beperkte mogelijkheden en schrijft een advies om zaken te verbeteren. Dit ook voor de andere ontheffingen zoals het aanschaffen van de jaarontheffing inrijden. Nu een jaar later is het nog steeds niet mogelijk een dagontheffing via de website aan te schaffen, terwijl in de bewonersbrief van de gemeente (mei 2016) staat dat dit wel kan.


Juli 2015:
Wethouder Bromet stelt aan de Eilandraad voor om via de nog te plaatsen parkeerautomaten voor 50 cent per bezoekende auto van inwoners en instellingen de dagontheffing inrijden mogelijk te maken. Daarbij zou dit ook moeten gaan gelden voor alle bezoekers van SV Marken.


Augustus 2015:
De Eilandraad dringt bij de gemeente via een brief aan op oplossingen voor diverse knelpunten rond inrijden en parkeren. Dit in verband met een raadsvergadering op 27 augustus waar dit onderwerp is geagendeerd. Daarbij geven wij aan voor parkeerautomaten te zijn, maar plaatsen dit wel in een breder perspectief (zie pdf hieronder met de betreffende brief).


September 2015:
De Eilandraad stelt een oplossing voor waarbij uitsluitend inwoners en bedrijven van Marken digitaal een bezoekersontheffing kunnen aanvragen en waarbij de gedoogsituatie voor SV Marken en TC Marken op speeldagen wordt gehandhaafd.


November 2015:
De gemeenteraad besluit om over te gaan tot parkeerautomaten op Maken welke in april 2016 zijn geplaatst. De capaciteit aan parkeerwachters wordt daarbij omgezet in BOA’s. De Eilandraad staat achter dit besluit zodat de filevorming voor het parkeerhuisje wordt opgelost en om meer capaciteit vrij te maken voor het handhaven van toeristen die doorrijden. Het verkrijgen van een goedkope dagontheffing voor bezoekers van inwoners en bedrijven wordt vanwege gevaar van misbruik blijkbaar niet via de parkeerautomaat mogelijk gemaakt.


April 2016:
De parkeerautomaten blijken slecht ingeregeld, qua mogelijkheden niet van deze tijd, en de parkeerwachters komen daarom tijdelijk weer terug. Verder weten de BOA’s feitelijk niet wat ze wel en niet mogen en wordt er zelfs gehandhaafd op privé terrein wat natuurlijk sowieso niet kan.
De Eilandraad en diverse andere betrokken, zoals ondernemers, sportverenigingen en instellingen brainstormen in een bijeenkomst samen met de gemeente over een goede regeling voor de bezoekersontheffing die feitelijk allang geregeld had moeten zijn. Toegezegd wordt dat het college binnen enkele weken met voorstellen komt. Bedoeling was om deze voorstellen 6 juni tijdens onze Openbare Vergadering voor te leggen aan Marken. De gemeente stelt echter een aantal weken later dat regels niet veranderd zijn en er dus geen urgentie is.


Mei 2016:
De gemeente komt met een vrij ingewikkelde bewonersbrief om de geldende regels toe te lichten. Daarin wordt onterecht gesteld dat alle mogelijke ontheffingen via de website verkrijgbaar zijn en wordt een voorschot genomen op een nieuwe aanpassing. Daarbij wordt de onbeperkte ontheffing op kenteken voor inwoners op termijn gewijzigd naar een jaarontheffing. De Eilandraad heeft reeds aangedrongen op een forse verlaging van de leges omdat dan per jaar moet worden betaald in plaats van eenmalig per kenteken

PDF IconBrief Eilandraad 24 augustus 2015 aan Gemeente Waterland inzake Parkeerautomaten parkeerterrein Marken en aanverwante zaken


Afdrukken   E-mailadres