Parkeren en inrijden op Marken

enquete parkerenGemeente Waterland

Eind april hebben wij aangegeven te gaan onderzoeken of het mogelijk is de regels voor het parkeren en inrijden op Marken aan te passen. De bedoeling is om na te gaan of dit goedkoper en eenvoudiger kan worden voor de bewoners en bedrijven op Marken en hun bezoekers. Op basis van een gesprek met de Eilandraad, enkele ondernemers en verenigingen zijn verschillende ideeën geïnventariseerd. Deze zijn nader uitgewerkt en door ons aangevuld. Op de inloopavond van 27 juni zijn deze gepresenteerd en is iedereen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en suggesties te geven.


Opties
Op basis van de resultaten van de inloopavond zijn de volgende drie opties uitgewerkt:

  1. Verbeteren van de huidige situatie;
  2. Opheffen inrijverbod;
  3. Afsluiting (uitgezonderd ontheffinghouders).

Hieronder treft u een korte toelichting op elke optie waarbij de belangrijkste voor- en nadelen zijn omschreven. Hierbij is het belangrijk om te melden dat het gedoogbeleid zoals dat door enkele bezoekers van de inloopavond gesuggereerd werd geen mogelijkheid is voor de gemeente en de politie.

Uw voorkeur
Aangezien het hier een belangrijk onderwerp betreft dat heel Marken raakt, willen wij graag uw mening peilen voordat wij een definitief besluit nemen. Via een digitaal stemformulier krijgt elk huishouden en bedrijf op Marken de mogelijkheid om één stem uit te brengen op de optie die de voorkeur heeft. U kunt hier tot en met 9 september 2016 reageren. Voor degenen die moeite hebben met het digitaal uitbrengen van hun stem liggen er enkele papieren stembiljetten bij Dorpshuis Het Trefpunt. Deze kunt u in een antwoordenvelop terug sturen naar de gemeente.

Vervolg
Op basis van de resultaten van dit onderzoek legt het college van burgemeester en wethouders een definitief voorstel voor aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad in oktober een besluit neemt. Hierna worden de gekozen maatregelen zo snel mogelijk ingevoerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Optie 1: Verbeteren van de huidige situatie
In dit scenario verandert er weinig en blijven het huidige inrijverbod en het parkeerverbod in de oude kern van Marken van kracht. De verbetering in dit geval bestaat uit de wijze waar de dag-inrijontheffing kan worden verkregen. Naast de mogelijkheid om deze digitaal aan te vragen, wordt het ook mogelijk om een daginrijontheffing te verkrijgen via de parkeerautomaat nabij de touringcars. Daarnaast wordt het voor inwoners en ondernemers van Marken mogelijk gemaakt om tegen een gereduceerd tarief een bonnenboekje aan te schaffen voor bezoekers en voor laden en lossen. Als gereduceerd tarief wordt hierbij gedacht aan 12 dagontheffingen voor de prijs van 1 reguliere dagontheffing (€ 5,97).

Voordelen:
Eenvoudig te regelen zonder dat dit (grote) financiële consequenties heeft;
Het inrijverbod blijft geldig waardoor het merendeel van de bezoekers moet blijven parkeren op het grote parkeerterrein en de verkeersdruk in de kern niet toeneemt;
Reguliere bezoekers kunnen gemakkelijk en goedkoop een daginrijontheffing verkrijgen.
Nadelen:
Voor de bezoekers van o.a. de voetbal- en tennisvereniging en Dorpshuis Het Trefpunt verandert er niets. Zij moeten nog steeds parkeren op het grote parkeerterrein of een inrijontheffing aanschaffen. Dit kan dan wel tegen een gereduceerd tarief. Een overweging kan zijn om het inrijverbod te verplaatsen, zodat de voetbal- en tennisvereniging en Dorpshuis Het Trefpunt bereikbaar zijn zonder inrijontheffing en dat hier betaald parkeren wordt ingevoerd;
Parkeren in de oude kern is nog steeds niet mogelijk voor bezoekers;
Bezoekers moeten voordat zij Marken oprijden een inrijontheffing in de auto hebben. Deze is eenvoudiger te verkrijgen. In het geval van het bonnenboekje moet de bewoner /ondernemer de ontheffing echter wel naar het parkeerterrein brengen of van tevoren aan de bezoeker toesturen of overhandigen.

Optie 2: Opheffen inrijverbod
In dit scenario blijft het grote parkeerterrein betaald parkeren en wordt het huidige inrijverbod geheel opgeheven. Het parkeerverbod in de oude kern blijft van kracht en wordt uitgebreid naar de rest van Marken. Op deze manier kan iedereen Marken inrijden om te laden en te lossen, maar niet om te parkeren. Voor bezoekers van bedrijven en inwoners wordt een bonnenboekje ingesteld waarmee bezoek tegen een gereduceerd tarief in de wijk kan parkeren. Daarnaast wordt op het parkeerterrein bij de voetbalvereniging betaald parkeren ingevoerd vergelijkbaar met het grote parkeerterrein zodat bezoekers ook hier kunnen parkeren.

Voordelen:
Eenvoudig te regelen zonder dat dit (grote) financiële consequenties heeft;
Er geldt geen verbod meer op inrijden waardoor iedereen Marken in kan rijden om te laden en lossen. Toeristen kunnen echter nog steeds alleen betaald parkeren op het parkeerterrein;
Bezoekers van de voetbal- en tennisvereniging kunnen doorrijden en (betaald) parkeren op het huidige parkeerterrein bij de voetbalvereniging. Hierdoor is geen bonnenboekje nodig voor deze doelgroepen, wat de verenigingen handelingen scheelt;
Kan eenvoudig als pilot worden ingevoerd waarbij tussentijdse aanpassingen mogelijk zijn.
Nadelen:
Leidt mogelijk tot een toename van recreatief verkeer op Marken;
Er moeten extra kosten gemaakt worden voor aanschaf en beheer- en onderhoudskosten van parkeerautomaten op het parkeerterrein bij de voetbalvereniging;
Uitgifte van bonnenboekjes leidt tot een hogere parkeerdruk op Marken. Dit kan met name voor de oude kern een probleem zijn. Een overweging kan zijn hier geen bonnenboekje beschikbaar te stellen of twee verschillende zones in te stellen, één voor de oude kom en één voor de overige gebieden, waarbij de oude kom wel in de overige gebieden mag parkeren, maar niet omgekeerd;
Bewoners van o.a. de Minnebuurt hebben een parkeervergunning nodig. Daar staat tegenover dat zij geen inrijontheffing meer nodig hebben.

Optie 3: Afsluiting (uitgezonderd ontheffinghouders)
Dit is de meest vergaande oplossing waarbij het via cameraherkenning onmogelijk wordt gemaakt om het inrijverbod te negeren. Alleen met een inrijontheffing kan worden ingereden. Wanneer dit met kentekenherkenning gebeurt, kunnen inwoners en ondernemers zelf de mogelijkheid krijgen om (binnen 24 uur) hun kenteken te wijzigen of hun bezoekers incl. kenteken (wel gelimiteerd) toe te voegen.

Voordelen:
De pakkans voor ongewenste bezoekers/toeristen op Marken is groot;
Er zijn geen fysieke ontheffingen meer nodig;
Bewoners/ondernemers kunnen zelf digitaal kentekens van bezoekers toevoegen.
Nadelen:
De aankoop en het beheer en onderhoud van het fysieke afsluitingssysteem zijn kostbaar;
De maatregel is niet eenvoudig terug te draaien vanwege de kosten die er mee gemoeid zijn;
Dit scenario is gevoelig voor fouten en fraude door het zelf kunnen invoeren van kentekens;
Veel handelingen voor bewoners die afhankelijk zijn van bedrijven die regelmatig komen laden en lossen;
Het inrijden kost iets meer tijd. De extra tijd is met kentekenherkenning, vergelijkbaar met camerasystemen in verschillende parkeergarages, beperkt. Voor de hulpdiensten geldt dit niet, aangezien het mogelijk is dat de meldkamer op afstand de fysieke inrijbeperking tijdelijk opheft.
Ga naar het digitaal stemformulier


Afdrukken   E-mailadres