Parkeren en inrijden op Marken

marken plantenbakkenGemeente Waterland 10 mei 2016

De afgelopen weken hebben wij, veelal via sociale media, vernomen dat er bij veel inwoners en bedrijven van Marken onduidelijkheid bestaat over de regels omtrent parkeren en inrijden op Marken. Met deze brief willen wij helderheid scheppen over de bestaande regels.

Hoe zat het ook al weer met het inrijden en parkeren op Marken?

Inrijden
Vanaf de keerlus voorbij het grote parkeerterrein aan de Kruisbaakweg richting de Kets en de Walandweg geldt een inrijverbod voor de rest van het eiland Marken. Concreet betekent dit dat u met een voertuig Marken uitsluitend mag betreden met een gemeentelijke inrij-ontheffing.

Uitzondering: Het Oosterpad is een uitzondering, hiervoor is een inrij-ontheffing nodig van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Inrij-ontheffing aanvragen
Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn of werken op Marken komen in aanmerking voor een ontheffing. Inwoners en bedrijven van Marken komen nu nog in aanmerking voor een onbeperkte ontheffing. Bedrijven, instellingen en leveranciers van buiten Marken komen in aanmerking voor een tijdelijke inrij- en/of parkeerontheffing. De ontheffing kan via ons digitale loket worden aangevraagd en per post thuisbezorgd worden. Om misbruik tegen te gaan wordt deze ontheffing uitsluitend op kenteken verleend.

Uitzondering: Indien u als inwoner parkeert in de Minnebuurt of bij het Trefpunt, dan heeft u alleen een inrij-ontheffing nodig.

Parkeren
Naast het hierboven genoemde inrijverbod geldt voor de oude kern (o.a. Kerkbuurt, Havenbuurt en Buurt I t/m IV) ook een parkeerverbod.

Ook hiervoor geldt dat bewoners en bedrijven die gevestigd zijn op Marken nu nog in aanmerking komen voor een onbeperkte ontheffing.

Uitzondering: Op een gedeelte van de Kerkbuurt geldt een parkeerverbodzone waar geen ontheffingen voor worden verleend. In de Havenbuurt is een parkeerverbodzone op de Postbootkade waar alleen standplaatshouders mogen parkeren met een parkeerontheffing van Rijkswaterstaat.


Parkeren voor ontheffinghouders
Ontheffinghouders mogen in de oude kern parkeren in de openbare ruimte en op het grote parkeerterrein langs de Kruisbaakweg. De terreinen die vallen onder de term “openbare ruimte” worden hierbij niet bepaald door eigendomsverhoudingen maar door de wijze waarop deze toegankelijk zijn. Om een voorbeeld te noemen is het terrein rondom de haven van Marken in eigendom van Rijkswaterstaat, maar is hij openbaar toegankelijk, waardoor de parkeer- en inrijverboden ook hier van kracht zijn. Andere terreinen met dezelfde status zijn de parkeerplaatsen bij Voor Anker en de Patmoskerk.

Handhaving
Hoewel aan de regels niets is veranderd, is er door de invoering van de parkeerautomaten meer handhavingscapaciteit op Marken aanwezig. Dit betekent dat de gemeente nader toezicht houdt op de naleving van het inrijden en parkeren. Hierbij wordt niet alleen gekeken of u de juiste ontheffingen heeft, maar ook of er bijvoorbeeld volgens de regels van de Wegenverkeerswet geparkeerd wordt. Hierbij moet u denken aan het niet parkeren vóór, tegenover of op uitritten, op kruisingen en in bochten, maar ook of de doorgang voor hulpdiensten niet gestremd wordt.

Parkeren voor bezoekers
Voor alle bezoekers van Marken geldt dat zij moeten parkeren op het grote parkeerterrein langs de Kruisbaakweg. Tussen 8:00 uur en 20:00 uur moet er voor het parkeren betaald worden.

Bezoekers voor een begrafenis kunnen op de parkeerautomaat aangeven dat zij voor een begrafenis komen, zodat zij alleen parkeergeld betalen en geen dagtoeristenbelasting. Bedrijven, instellingen en leveranciers die goederen moeten afleveren of een andere dienst verlenen kunnen een tijdelijke inrij-ontheffing voor één dag of een bepaalde periode aanvragen aan het loket in het gemeentehuis of via e-mail. De inrij-ontheffing voor een bepaalde periode kan ook via het digitale loket op de gemeentelijke website worden aangevraagd.

Mogelijke wijzigingen in de toekomst
Hierboven hebben wij de regels omschreven zoals deze op dit moment gelden. Er bestaat echter een wens vanuit de gemeente, de Eilandraad, enkele ondernemers en verenigingen van Marken om deze aan te passen, zodat bezoekers van ondernemers en verenigingen eenvoudiger en goedkoper kunnen inrijden. De bedoeling is dat deze aanpassing niet voor toeristen geldt. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u nader informeren.

Vragen
Wij hebben geprobeerd om de regels voor het inrijden en parkeren op Marken kort en bondig op papier te zetten. Mocht u echter nog specifieke vragen of wensen hebben, neemt u dan gerust contact op met Niek Zwaag van de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Afdrukken   E-mailadres