Opbrengst Openbare Vergadering parkeren/inrijden en parkeerautomaten

parkeerpaalv6Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad d.d. 28 november 2016 is de laatste stand van zaken rond het inrijden/parkeren en de parkeerautomaten toegelicht. Op 24 november 2016 is hier tijdens de raadsvergadering ook uitgebreid over gesproken. Omdat er toen nog niets is besloten, dat gebeurt naar verwachting tijdens de raadsvergaderingen van 8 en 15 december 2016, heeft de Eilandraad haar Openbare Vergadering benut om diverse argumenten en aanvullende verbetervoorstellen te vernemen. Hier kwamen nuttige opmerkingen uit en daarom hebben wij wederom een brief over dit onderwerp naar het college en de gemeenteraad van gemeente Waterland gestuurd. Zij kunnen deze aanvullende informatie dan meenemen bij hun verdere afwegingen en uiteindelijke besluitvorming. Hieronder hebben wij zowel de brief aan gemeente Waterland als de sheets van de prestatie van de Openbare Vergadering geplaatst zodat ook u hier kennis van kunt nemen.

 

PDF Icon  PDF Icon


Afdrukken   E-mailadres