Motie in gemeenteraad over wel/niet voortzetten parkeerautomaten

parkeerpaalv5Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is een debat gevoerd over het inrijden en parkeren (zie pdf hieronder). De focus tijdens dit debat lag vooral op het wel of niet verder gaan met parkeerautomaten en daarmee het wel of niet weer in ere herstellen van het parkeerhuisje. PvdA, VVD, SP en D66 hebben een motie ingediend om de oude situatie weer in ere te herstellen. In een volgende raadsvergadering zal er over deze motie worden gestemd. Mocht deze motie worden aangenomen dan is wat de Eilandraad betreft de vervolgvraag of er dan andere maatregelen worden genomen om het fileprobleem op te lossen dat ontstaat door voor het parkeerhuisje wachtende auto’s.

Helaas is er tijdens de raadsvergadering vrijwel niet gesproken over het inrijden en parkeren binnen Marken, wat naast het fileprobleem nog nadrukkelijker de inwoners van Marken raakt. Ook is er vrijwel niet gesproken over het onderling verband tussen diverse maatregelen zoals wij die reeds in augustus 2015 in een brief aan het college en de gemeenteraad hadden geduid. Denk dan aan zaken als: 

effect wel/geen dagtoeristenbelasting op bedieningsgemak parkeerautomaten het inpassen van openbare toiletten en een PIN automaat ten opzichte van wel/niet beschikbaar komen van het parkeerhuisje het goed regelen van inrijden en parkeren voor bezoekers van inwoners, SV Marken, boer Terlouw en andere ondernemers ten opzichte van het weren van doorrijdende toeristen.

Als Eilandraad vinden wij het ontzettend jammer dat de daadwerkelijke verbeteringen nu mogelijk op de tocht komen te staan en dit is niet in het belang van Marken. Ons voornemen is om er bij de gemeenteraad op aan te dringen het grotere geheel te blijven bekijken en van daaruit afgewogen keuzes te maken. Voordat wij de politiek benaderen, vragen wij echter uw mening. Deze kunt u kwijt tijdens onze Openbare Vergadering op maandag 28 november (start 20.00 in Het Trefpunt, inloop vanaf 19.30 uur).

PDF Icon


Afdrukken   E-mailadres