Eilandraad: Opbrengst parkeerterrein naar Marken

nhd 07022018

Het Noordhollands Dagblad  07-02-2018

De Eilandraad Marken blijft erop hameren dat de inkomsten van het grote parkeerterrein op het eiland ten goede moeten komen aan Marken zelf. Het moet een zogenoemde doelbelasting worden, vindt de Eilandraad.

De Eilandraad heeft een paar jaar geleden een toekomstvisie voor Marken opgesteld, die onlangs is geëvalueerd. Daarbij heeft zij tien 'speerpunten' geformuleerd met betrekking tot zaken die de komende jaren geregeld moeten worden. De speerpunten zijn naar de politieke partijen gestuurd in de hoop dat zij zich zullen inzetten voor realisering ervan.

Eén van de speerpunten gaat over de opbrengsten van het parkeerterrein bij de entree van Marken: „In de toekomstvisie uit 2015 heeft de Eilandraad ervoor gepleit om de netto opbrengsten van het parkeren op de algemene parkeerplaats Marken in te zetten voor zaken waar de toeristen voor naar Marken komen en hen voldoende faciliteiten te bieden.”

„Dit betekent goed onderhouden van de vele monumenten op Marken en de kwaliteit van de openbare ruimte naar een plusniveau brengen. Verder betekent dit goede voorzieningen zoals informatie, openbare toiletten en voldoende afvalbakken.”

Zaanse Schans

„Het college was echter van mening dat er geen onderscheid tussen kernen kan worden gemaakt. Bestempelen als doelbelasting voor toerisme in geheel Waterland bleek ook geen optie voor het college omdat daarmee op andere beleidsterreinen bezuinigd moet worden. Opbrengsten vanuit toerisme worden namelijk nu ook ingezet voor deze andere beleidsterreinen. Toch blijft de Eilandraad van mening dat bestempelen van parkeeropbrengsten Marken als doelbelasting 'Toerisme Marken' gewenst en ook mogelijk is. Bij bijvoorbeeld de Zaanse Schans en in Volendam doen ze het nadrukkelijk ook.”

Een ander speerpunt gaat over het aantal toeristen dat Marken bezoekt en hun gedrag. ,,Waar het gaat om toerisme is er op Marken behoefte aan respect voor bewoners en respect voor de omgeving'', aldus de Eilandraad. ,,Beide zaken lijken met het toenemende toerisme steeds verder af te nemen.’’

,,Het aantal toeristen neemt zienderogen toe, maar ze komen ook steeds vroeger op de dag en gaan later weer weg. Ook het toeristenseizoen lijkt nu het hele jaar door te lopen. Waar het vroeger in de winter rustig was, komen nu jaarrond grote groepen Marken bezoeken. Om Marken leefbaar te houden, moet er een balans worden gevonden tussen wat Marken aan gastvrijheid kan bieden en wat het qua bezoekers aan kan. De gemeente zal hier proactief op moeten handelen om escalatie te voorkomen.’’


Afdrukken   E-mailadres