Betaalpalen blijven staan op Marken

parkeerpaalv7Noordhollands Dagblad 10-12-2016

De betaalautomaten op het parkeerterrein op Marken blijven voorlopig staan. Ze worden wel een stuk eenvoudiger door de afschaffing van de dagtoeristenbelasting. En voor bezoekers, klanten en leveranciers van bewoners en bedrijven komen speciale vergunningen om verderop op het eiland te parkeren.

Kortom: de voorstellen van het Waterlandse college van b en w om parkeren en inrijden op Marken beter te reguleren worden volgende week zeer waarschijnlijk gesteund door de meerderheid van de gemeenteraad.

Daar leek het twee weken geleden nog niet op. Toen werd een motie aangekondigd voor afschaffing van de betaalautomaten en terugkeer van de parkeerwachter van vlees en bloed. Vier partijen zetten hun handtekening daaronder: PvdA, VVD, SP en D66. Maar die laatste partij had die handtekening eigenlijk per ongeluk gezet en trok deze week de steun voor de motie weer in, mede omdat er op Marken geen behoefte zou zijn aan uitvoering ervan. Dat leidde tot woede en onbegrip bij Henk van Berkum van de PvdA: ,,Ik snap er geen donder van.’’ Waarop Bas ten Have van D66 zijn excuses aanbood en Van Berkum de motie introk omdat hij aan zag komen dat er geen meerderheid meer voor te vinden was.

Dat betekent dat volgende week het oorspronkelijke voorstel van het college in stemming wordt gebracht, dat deels tot stand is gekomen na overleg met instellingen en bedrijven op Marken. Dat houdt in dat de betaalautomaten blijven staan, maar wel met een veel eenvoudiger keuzemenu zodat er geen lange wachtrijen meer ontstaan. Het keuzemenu kan worden versimpeld omdat de dagtoeristenbelasting wordt afgeschaft.

Verder worden bezoekers, klanten en leveranciers van bewoners en bedrijven voortaan beschouwd als bestemmingsverkeer. Zij kunnen zonder ontheffing het eiland oprijden en parkeren bij bewoners of bedrijven voor de deur. Daar moeten ze wel een speciale bezoekerspas achter de autoruit plaatsen, die alle huishoudens en bedrijven kunnen aanschaffen. Ook bezoekers van de sportclubs worden gezien als bestemmingsverkeer. Het parkeerterrein van SV Marken wordt afgesloten met een hek om te voorkomen dat toeristen daar gaan parkeren.


Afdrukken   E-mailadres