’Actievere rol bij parkeerprobleem’

Handshake

Noordhollands Dagblad 13-12-2018

MARKEN Het college van b en w van Waterland moet zich veel actiever opstellen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de parkeerproblemen op Marken. De gemeente moet samen optrekken met de Eilandraad Marken in plaats van achterover te leunen en alles aan de Eilandraad over te laten.

Dat is de strekking van een motie waar het CDA vanavond mee komt in de raadsvergadering. Aanleiding voor de motie is een evaluatie van de nieuwe regels voor parkeren op het voormalige eiland, waarin het college concludeert dat het de laatste tijd eigenlijk heel goed gaat. Extra maatregelen zijn volgens b en w dan ook niet nodig.

Maar die conclusie wordt bepaald niet gedeeld door de Eilandraad en bewoners van Marken: met name het feit dat veel bezoekers hun auto niet parkeren op het grote parkeerterrein bij de entree en elders op Marken een plekje zoeken, wordt als een probleem gezien.

Passief

Een aantal politieke partijen in de gemeenteraad is ook van mening dat er nog wel degelijk sprake is van problemen en laakt de passieve houding van het college. ,,In de eerdere bespreking van dit onderwerp heeft de portefeuillehouder zich nogal terughoudend en passief getoond ten aanzien van het parkeren op Marken en de doorrijdproblematiek’’, stelt het CDA in een toelichting bij de motie. ,,Veel zo niet alles wordt overgelaten aan de Eilandraad Marken. Deze motie is bedoeld om als gemeente meer te participeren in de zoektocht naar oplossingen.’’

Tijdens de eerdere bespreking meldde Kees-Jan Donkers van de werkgroep Verkeer van de Eilandraad in overleg te zijn met twee onderwijsinstellingen over een onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van de problemen. Dat zou een studieopdracht kunnen zijn voor studenten. Donkers had de gemeente gevraagd om op te treden als mede-opdrachtgever, maar die hield de boot af.

De CDA-motie roept het college op om alsnog de rol van mede-opdrachtgever op zich te nemen voor een onderzoek door studenten. In de onderzoeksopdracht moet dan ook nadrukkelijk een onderzoek worden opgenomen naar het nut van een groot bord langs de toegangsweg naar Marken, waarop voor iedereen duidelijk staat aangegeven dat er geparkeerd moet worden op het parkeerterrein en er bovendien betaald parkeren geldt. Het idee is dat het negeren van het parkeerterrein bij veel bezoekers niet voortkomt uit onwil, maar veel meer uit onbegrip en onduidelijkheid door de veelheid aan verkeersborden.


Afdrukken   E-mailadres