×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Werkzaamheden Zereiderpad

De Eilandraad heeft op 2 januari jl. in een brief aan de Gemeente Waterland verzocht de omwonenden van de Kerkbuurt per direct te informeren over de afsluiting van het Zereiderpad. Tevens hebben wij gewezen op de verkeersoverlast in het Ketserpad en omgeving, mede door het parkeergedrag van een ieder, waardoor dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten en de inwoners. Als alternatief is gevraagd de bouwweg Voor Anker tijdelijk open te stellen voor verkeer.

In een reactie op onze brief heeft de Gemeente Waterland (de heer E. Bootsman) laten weten dat de werkzaamheden zich beperken tot het gedeelte vanaf de Wilhelminabrug tot het kruispunt Walandweg en zullen naar verwachting 6 weken duren. De firma Wagelaar BV verzorgt de uitvoering van de werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan uit het herbestraten van de rijbaan, parkeervakken en rabatstrook en het aanbrengen en inzaaien van grond in de bermen en zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Gestart wordt met het gedeelte vanaf de Wilhelminabrug tot en met Kerkbuurt 188.

Mocht er tijdens de werkzaamheden een langdurige vorstperiode ontstaat, zal het Zereiderpad weer worden opengesteld voor het verkeer, er wordt dan voor een passende oplossing gezorgd.

De hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht  dat het Zereiderpad gedurende de werkzaamheden is afgesloten.

De brief die de omwonenden van de Kerkbuurt ontvangen hebben, wordt binnenkort op onze site geplaatst.


Afdrukken   E-mailadres