×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Teleurstellende reactie Provincie over N518

n518-3

Gemeente Waterland en de Eilandraad hebben 25 juni 2015 een gezamenlijke brief naar Provincie Noord-Holland gestuurd met als doel om een aantal conclusies uit de trajectstudie N518 te herzien. De belangrijkste betreft de voorgenomen verlaging van de maximale snelheid naar 60 km per uur tussen Monnickendam en afslag Uitdam. Provincie Noord-Holland heeft hier d.d. 22 juli 2015 per brief op gereageerd (zie bijlage) en houdt vast aan haar eerdere conclusies. Dit betekent invoeren van 60 km/uur op genoemd tracé en tevens het instellen van een volledig inhaalverbod.

Zowel Provincie Noord-Holland, gemeente Waterland als de Eilandraad geven de veiligheid van de weggebruikers de hoogste prioriteit. De vraag is alleen hoe je dat het beste bereikt. Volgens de Eilandraad is dat niet het simpelweg verlagen van de maximum snelheid en het instellen van een inhaalverbod. In theorie lijkt dat de beste oplossing, maar in de praktijk zal dit anders uitpakken vanwege de vele extra inhaalmanoeuvres die dan juist gaan ontstaan. Dit dan waarschijnlijk ook nog op plekken waar dit in de huidige situatie niet gebeurt.

In de brief van de Provincie lezen wij dat alle provinciale wegen in de investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur zijn geprioriteerd op basis van knelpunten in de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarbij scoort de N518 zeer laag en voor de laag scorende trajecten zijn slechts beperkte financiële middelen beschikbaar. Feitelijk is er dus niet zo heel veel mis met de huidige situatie en daarom wordt er ook maar beperkt geld voor uitgetrokken.

Uit een aanvullende analyse van de Eilandraad blijkt verder dat de dodelijke ongevallen uit de afgelopen decennia niet zijn veroorzaakt door een onveilige of onduidelijke weginrichting. Of dat met de huidige plannen van Provincie Noord-Holland zo blijft, is nu de vraag. De Eilandraad hoopt dat de Provincie tijdens het nog te voeren ambtelijk overleg over dit onderwerp alsnog tot inkeer zal komen en beraadt zich waar nodig op andere acties.

PDF IconBrief Provincie NH over Trajectstudie N218


Afdrukken   E-mailadres