×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Nieuwe regels gedenksteen

Zoals in eerdere berichtgeving hebben aangegeven, is de Gemeente Waterland het afgelopen jaar bezig geweest met het opknappen van de begraafplaats op Marken, met name de algemene graven.Tegelijkertijd heeft de gemeente ook de oude orderegels in ere hersteld. Dit betekent concreet dat er geen blijvende ornamenten, planten en struiken meer op de algemene graven mogen worden geplaatst, teneinde op die manier de verrommeling die de laatste jaren is opgetreden een halt toe te roepen. Dit heeft geleid tot een Wijziging Verordening Algemene Begraafplaats Marken.

Vanuit de inwoners kwam bij de Eilandraad (ER) het verzoek om de mogelijkheid te onderzoeken om een klein standaard monumentje te mogen plaatsen.

De gemeente heeft dit verzoek positief ontvangen en heeft de ER gevraagd een voorstel te doen hoe het standaard grafsteentje er qua vormgeving en afmetingen  uit zou moeten zien.

Uitgangspunt was hierbij dat de afmetingen dusdanig moeten zijn dat er drie steentjes op een graf geplaatst kunnen worden en de vormgeving past in de traditionele soberheid van de algemene graven.

Na enig onderzoek is het voorstel van de ER een donker grijs/zwart steentje, 30 cm hoog en 25 cm breed, liggend onder een hoek van 30 graden geworden. Op de steen kan de naam, geboortedatum en sterfdatum van de overledene geplaatst worden in standaard witte letters.

De prijs van deze gedenksteen is € 175,- inclusief btw en plaatsing, te bestellen bij het Monumentenpaleis G.J. Conijnstraat 6 1131 DZ Volendam

Tijdens de afgelopen Openbare Vergadering hebben de aanwezige inwoners van Marken unaniem hun goedkeuring aan het voorstel van de ER gegeven. De gemeente heeft hierna het voorstel overgenomen en zal de mogelijkheid tot het plaatsen van een standaard steentje op de algemene graven opnemen in de nieuwe Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Binnenkort zal ook een begin worden gemaakt met het onderhoud van de groensingel rondom de begraafplaats. De hoge bomen zullen worden gesnoeid en tegelijkertijd geïnspecteerd. De bomen in slechte staat zullen worden verwijderd. Op de plaatsen waar de bomen worden verwijderd wordt de onderbegroeiing aangevuld met heesters om een dichte groensingel rondom de begraafplaats te behouden.


Afdrukken   E-mailadres