Infobijeenkomsten over afvalinzameling Waterland

vuilniszak

Noordhollands Dagblad 26-07-2019

De gemeente Waterland houdt na de zomer twee informatieavonden over het plan om te stoppen met het inzamelen van vuilniszakken. Er komt een bijeenkomst voor inwoners van het centrum van Monnickendam en één voor bewoners van de oude kern van Marken.

Dat zijn de plekken in Waterland waar mensen hun restafval nog kunnen aanbieden in vuilniszakken die ze op de openbare weg zetten. Daar wil de gemeente van af. Het plan is om op een aantal plekken ondergrondse containers te plaatsen (vier in Monnickendam en drie op Marken) waar mensen zelf hun afvalzakken in moeten deponeren. Wie dat niet kan of wil, kan een minicontainer aanvragen bij de gemeente.

Het definitieve besluit over de afvalinzameling wordt pas later dit jaar genomen. De gemeente wil eerst de meningen peilen onder de bewoners. Dat gebeurt tijdens de twee bijeenkomsten. Daar worden de plannen en de locaties voor de ondergrondse containers nader toegelicht, maar bezoekers kunnen ook hun mening geven en met suggesties komen.

De exacte data en de locaties van de bijeenkomsten worden later bekend gemaakt.


Afdrukken   E-mailadres