×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Gedeputeerde Elisabeth Post beoordeelt plannen N518 opnieuw

Op 2 november 2015 heeft de Eilandraad gesproken met gedeputeerde Elisabeth Post van provincie Noord-Holland. Zij is eindverantwoordelijk voor de voorgenomen herinrichting van de weg tussen Monnickendam en Marken (N518). In dit zeer prettige gesprek kreeg de Eilandraad ruimschoots de gelegenheid om haar standpunten toe te lichten. De meest heikele punten betreffen de voorgenomen verlaging van de maximum snelheid naar 60 km/uur en het toevoegen van drempels.

Een jaar eerder had de Eilandraad al een gesprek gehad met ambtenaren van de provincie. In vervolg daarop zijn er toen ook gesprekken gevoerd met ambtenaren van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, de Stadsregio Amsterdam en gemeente Waterland. Al deze gesprekken hebben op 30 december 2014 geleid tot een brief met voorstellen aan wethouder Laura Bromet van gemeente Waterland (zie pdf hieronder). Daaronder ook het voorstel om samen op te trekken richting de provincie. Echter ook na een met de Eilandraad afgestemde brief van gemeente Waterland hield de provincie in haar reactie vast aan haar standpunten aangaande 60 km/uur en drempels.

Tijdens het gesprek op 2 november jl. met de gedeputeerde is afgesproken dat zij op 11 december 2015 alsnog de N518 zelf in ogenschouw komt nemen en pas daarna definitief zal besluiten. Wij zullen daar als Eilandraad bij aanwezig zijn en zullen haar dan wijzen op knelpunten en kansen zoals eerder door ons verwoord. De brief van 30 december 2014 aan gemeente Waterland is namelijk recent aan provincie Noord-Holland verstrekt. De belangrijkste punten uit deze brief zijn:

  • Alleen 60 km/uur tussen Monnickendam en afslag Berenklauw
  • Alleen inhalen tussen afslag Gouw en afslag Dijkeinde en op de verbindingsdijk
  • Geen extra drempels en drempel bij de Berenklauw verlagen
  • Fietspad op de Waterlandse Zeedijk verbreden en geen fietsers meer toestaan op de rijbaan
  • Verbreden van de N518 richting de aangrenzende dijk en aanbrengen van een dubbele as-streep
  • Verbeteren fietsoversteken door het toepassen van vluchtheuvels
  • Verwijderen parkeervak bij het Kruis

 

PDF Icon

Voorstellen eilandraad aan wethouder Laura Bromet van gemeente Waterland

 

 

Noordhollands Dagblad van dinsdag 2 december 2015

2-12-2015 NHD


Afdrukken   E-mailadres