×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Eilandraad in gesprek met Provincie over N518

n518

Naar aanleiding van de gehouden enquête over de Provinciale weg N518, en de daaropvolgende brief van de Eilandraad aan Provincie Noord-Holland, is de Eilandraad uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit ondertussen gehouden eerste kennismakingsgesprek zijn standpunten uitgewisseld, mogelijke oplossingen besproken, maar is nog niets afgesproken. Duidelijk is wel dat de Provincie wil vasthouden aan het voornemen om de N518 60 km/uur te maken tussen Monnickendam en afslag Uitdam omdat dit veiliger zou zijn en in reistijd vrijwel niets scheelt. De Eilandraad zet daar tegenover dat een 60 km/uur regime leidt tot veel meer inhaalmanoeuvres en de weg daarmee juist onveiliger wordt, nog los van nadelen voor hulpdiensten en lijnbussen.

De Eilandraad heeft vooral benadrukt goed te kijken naar welk probleem er moet worden opgelost en adviseert om de ongeval statistieken nader te beschouwen en vast te stellen wat nu echt "black spots" zijn. Vervolgens juist daar oplossingen voor bedenken, want zowel de Provincie als de Eilandraad hechten sterk aan het verbeteren van de veiligheid. In tweede instantie kan vervolgens worden bekeken in hoeverre de N518, binnen de beschikbare fysieke en financiële ruimte, kan worden aangepast op geldende landelijke en/of Provinciale regelgeving. Hierbij is reeds binnen de Trajectstudie N518 vastgesteld dat de weginrichting te allen tijde een compromis zal worden tussen een erftoegangsweg en een gebiedsontsluitingsweg. De weg zal daarmee nooit volledig voldoen aan de geldende regelgeving.

Wat betreft de wens om bushaltes te verbeteren is de Provincie het met de Eilandraad eens. De Provincie zal in samenspraak met de Stadsregio Amsterdam fatsoenlijke bushaltes laten realiseren bij afslag Uitdam en de 1e afslag Zuiderwoude (Dijkeinde). Qua ontwerp worden deze vergelijkbaar met de haltes bij de 2e afslag Zuiderwoude (Gouw). Verder heeft de Eilandraad duidelijk kunnen maken dat de Marker bevolking zelf weinig gebruik maakt van de mogelijkheid om 's winters op de weg te fietsen. Hierop gaf de Provincie aan, net als de Eilandraad, geen voorstander meer te zijn om fietsers op de N518 toe te staan. Dus ook niet bij een regime van 60 km/uur. De Provincie wil echter de doorgetrokken streep op de verbindingsdijk niet nader beschouwen omdat hun argument voor deze streep niet alleen is gelegen in het tegengaan van keren op de weg bij verlaten van de parkeervakken maar ook in het voorkomen van gevaarlijke inhaalmanoeuvres in vooral de drukke zomerperiode.

Wat betreft de parkeervakken zal het vak halverwege de verbindingsdijk worden gehandhaafd, al dan niet met het regime van uitsluitend een pechhulpvak. Tegen het verwijderen van het parkeervak bij het Kruis bestaan bij de Provincie geen principiële bezwaren. Een definitieve keuze zal echter worden uitgesteld zodat er eerst kan worden gekeken naar combinatiemogelijkheden die de dijkversterkingsplannen Marken kunnen bieden. De parkeerplek voorziet namelijk duidelijk in een behoefte. De vraag dient zich wel aan of die behoefte blijft bestaan indien een alternatieve parkeergelegenheid nabij het Kruis wordt ingericht als betaald parkeren.

Het verbreden van het fietspad op de Waterlandse Zeedijk en het realiseren van een comfortabele afrit ter hoogte van het Dijkeinde vindt de Provincie prima, echter zij gaan hier niet over. De Eilandraad zal daarom het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als beheerder hierover benaderen. Ook daar is, net als bij Marken, op termijn sprake van een dijkversterking maar deze is niet meegenomen in de nu voorliggende dijkversterkingsplannen tussen Hoorn en Amsterdam. De Eilandraad vindt echter beide situaties dermate onveilig dat er niet 10 jaar of langer kan worden gewacht op het combineren van de werkzaamheden met de voorgenomen dijkversterking.

Als Eilandraad wachten wij vervolgstappen van de Provincie af en zullen in een tweede gesprek wellicht tot concrete plannen kunnen komen. Deze worden dan uiteraard ook aan gemeente Waterland ter beoordeling voorgelegd. De bedoeling van de Provincie is in ieder geval om, zodra voldoende duidelijk is, een informatiebijeenkomst te organiseren in dorpshuis Het Trefpunt. Wij houden u uiteraard via onze website op de hoogte van het vervolg.


Afdrukken   E-mailadres