Uitnodiging openbare vergadering 26 juni 2017

Hits: 2095

 

aHierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 26 juni 2017
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur

Agenda
1. Opening

2. Presentatie en beantwoording vragen over zorgconcept Herbergier
(door ondernemersechtpaar van Herbergier Assendelft)

3. Initiatieven werkgroep Zorg en Welzijn

4. Presentatie nieuwe werkgroep Natuur en Milieu

5. Verslag werkgroep Toerisme (zie achterzijde van deze uitnodiging)

6. Bestuurlijke aangelegenheden:
-Nieuwe voorzitter en secretaris m.i.v. 2018
-Herijken rol en positie Eilandraad
-Vervolg werkgroep Jeugd en werkgroep Verenigen van Verenigingen
-Belangstelling en ondersteuning Buurtpreventie WhatsApp groepen?
-Financiële verantwoording door de penningmeester

7. Laatste nieuws:
-Woningbouw
-Jongerenwoningen
-Onderhoud Openbare Ruimte

8. Rondvraag

9. Sluiting

Verslag werkgroep Toerisme

(vragen en opmerkingen kunt u kwijt tijdens onze Openbare Vergadering van 26 juni 2017)

We hebben begin 2015 met zijn allen een mooie toekomstvisie Marken opgeleverd. Leefbaarheid stond centraal en toerisme is één van de onderwerpen die daar invloed op heeft. En het blijkt dat toerisme wereldwijd een snel groeiende sector is. Dus het ziet er naar uit dat het op Marken in de nabijheid van Amsterdam, niet rustiger zal worden. Dat vraagt een vooruitziende blik. Uit de enquête en in gesprekken met bewoners kwam naar voren dat respect voor bewoners (privacy en drukte) en respect voor omgeving (vervuiling, blokkeren doorgang, geluidsoverlast) belangrijke elementen waren. Samen met andere conclusies heeft de werkgroep toerisme de ervaren overlast vertaald naar fysieke gastvrijheid (voorzieningen zoals toiletten, informatie, routes) en samenhang en samenwerking van allerlei partijen met hun gezamenlijke belang waarmee aan de leefbaarheid geen afbreuk wordt gedaan. We zijn daarmee aan de slag gegaan maar wel binnen de mogelijkheden die er zijn, want het blijft vrijwilligerswerk.

Acties op onderwerp toerisme voortkomend vanuit Toekomst visie Marken met als doel voor dit onderwerp een gastvrij en authentiek Marken dat (be)leefbaar is.

Met bewoners is de overlast verder besproken zodat er ook voorbeelden waren waarmee we met overheden en bedrijven in gesprek zijn gegaan. De bestuurders en ambtenaren van gemeente Waterland zijn geïnformeerd over de overlast en er zijn concrete oplossingen besproken. Tevens zijn de gidsen van Tours en Tickets door ons geïnformeerd over de overlast die bewoners ervaren. Gemeente Waterland heeft samen met gemeente Volendam en de stichting Zaanse Schans een bijeenkomst georganiseerd voor Nederlandse touroperators. De werkgroep toerisme heeft toen over de overlast van bewoners van Marken verteld en gevraagd om grote groepen niet via de steegjes te leiden, geluidsversterkende middelen niet meer te gebruiken en vooral helder te maken dat Marken een woonplaats is en geen museum. Het bedrijfsleven op Marken is gevraagd om gasten vooral te informeren dat Marken geen pretpark is en hun gasten op veilige parkeerplaatsen voor fietsen en brommers te wijzen.

Resultaten zijn onder meer:
• Informatiepunt op Haven waarbij de Eilandraad stichting Promotie Waterland heeft ondersteund. Het Infopunt draagt bij aan het versterken van de lokale economie en verspreiden bezoekersstromen.
• Coach map Old Holland, een plattegrond voor touroperators waarin ook een aantal gedragsregels zijn opgenomen. Hierdoor wordt het begrip dat Marken een woonplaats is en geen museum en de privacy van de bewoners vergroot. De folder is op de openbare vergadering te zien.
• Gemeente Waterland is van plan om op het parkeerterrein een structurele toiletvoorziening te realiseren en het informatiepaneel te vernieuwen waarop ook de pictogrammen met de gedragsregels geplaatst worden.
• Gemeente Waterland heeft besloten om de parkeerautomaten uit te breiden met een mogelijkheid om digitaal te betalen om zo de lange wachtrijen en de vele handelingen bij de paal te verminderen. Vanwege de parkeerautomaten is de dagtoeristenbelasting per 1 januari 2017 afgeschaft en de nachttoeristenbelasting iets verhoogd.

Als er overlast is op welk vlak dan ook is er bij de gemeente Waterland een digitaal loket waar het gemeld kan worden.

Afdrukken