April 2005 agenda

Hits: 1813

Agenda Openbare Vergadering 11 april 2005

1. Opening en welkomstwoord
2. Presentatie plannen Wooncomplex Voor Anker met als gastsprekers
o.a. Woonzorg, architect en Evean 
PAUZE


3. Mededelingen voorzitter
4. Evaluatie functioneren Eilandraad/Af- en aantreden bestuursleden 
5. Financieelverslag
6. Voortgang/status o.a.: 
Parkeeroverlast oude kern 
Handhavingsactie illegale bouwwerken 
Voortgang Speeltuin 
Voortgang verzelfstandiging Het Trefpunt 
Huisvuil/groencontainer 
7. Bespreking punten/voorstellen bewoners
8. Rondvraag
9. Sluiting Notulen Openbare vergadering Eilandraad Marken,

Afdrukken