Nieuwe Werkgroep Verkeer van start, o.a. rond doorrijd-probleem

zwaarverkeerDe Eilandraad heeft een nieuwe Werkgroep Verkeer. Deze gaat aan de slag met enkele zaken die aandacht vragen, zoals doorrijden door bezoekers (niet zijnde bezoekers van inwoners met bezoekersontheffing), zwaar verkeer en pakketbezorgverkeer in de oude kern. Wat het doorrijden door bezoekers betreft, is er nog steeds onvoldoende duidelijk waarom en in welke omvang dit gebeurt. Omdat de gemeente om financiële redenen een onderzoek hiernaar niet wil laten doorgaan, gaat de werkgroep kijken of zo'n onderzoek er alsnog kan komen. Hetzij in eigen beheer, hetzij met hulp van andere partijen. Wat de andere twee onderwerpen aangaat: zwaar verkeer geeft schade aan het wegdek en aanliggende panden, terwijl het pakketbezorgverkeer de afgelopen jaren sterk is toegenomen en naar verwachting blijft toenemen. Wellicht kan een pakketafleverpunt (zogeheten parcelstation) buiten de oude kern verlichting geven. PostNL heeft al aangegeven hierin te willen meedenken. Leden van de werkgroep zijn Kees-Jan Donkers, Pieter Pereboom, Remco Boes en Aris Uithuisje. Jaap Boes is aanspreekpunt voor deze werkgroep binnen het bestuur.


Afdrukken   E-mailadres