Gemeente doet niets met aandachtspunten evaluatie inrijden en parkeren Marken

zak met geldBegin 2017 is het nieuwe parkeervergunningsysteem voor Marken ingevoerd. Belangrijkste wijziging was het invoeren van de bezoekersontheffing per huishouden. Om bezoekers van inwoners daadwerkelijk door te kunnen laten rijden, moest het inrijverbod worden geschrapt. Daarvoor in de plaats kwam een inrijverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer en tevens een algeheel parkeerverbod op Marken. Deze nieuwe situatie is op 13 december 2017 met de gemeente geëvalueerd. Zie hiervoor ook ons inlegvel van februari 2018 . Voorstel van de Eilandraad was toen om in 2018 een aantal zaken nader te onderzoeken. Denk daarbij vooral aan vaststellen van oorzaken en mate van overlast van doorrijdende toeristen. Verder lag er reeds een onderzoeksrapport van adviesbureau Antea over hoe met borden en belijning meer duidelijk gemaakt kan worden dat de algemene parkeerplaats de aangewezen plek is voor toeristen om te parkeren.

Omdat de gemeente nog geen opvolging had gegeven aan het overleg van 13 december 2017, of datgene wat was besproken c.q. afgesproken anders interpreteerde, is er op verzoek van de Eilandraad op 13 juli 2018 wederom een overleg geweest. Daar zijn, naast inrijden en parkeren, ook diverse andere verkeerskundige zaken besproken (zie onderstaande lijst met 10 punten). Het verslag van dat overleg is naar de betreffende gemeenteambtenaren en verantwoordelijke wethouders gestuurd. Ondertussen heeft het College van B&W op 31 juli 2018 besloten om, gezien de financiële situatie van de gemeente, geen verdere acties te nemen met betrekking tot het inrijden en parkeren op Marken voor evaluatie van de gemeente: klik hier voor pdf. De Eilandraad overweegt daarom zelfstandig een nader onderzoek te doen en de conclusies en aanbevelingen voor te leggen aan de gemeente. Indien u op termijn wilt helpen bij dat nader onderzoek, kunt u dat aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De 10 ambtelijk besproken verkeerskundige punten (nader overleg met de verantwoordelijke wethouder volgt nog):

1) Onderzoek naar redenen van inrijden toeristen
Het is belangrijk om eerst de redenen van doorrijden vast te stellen voordat nadere beheersmaatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd.

2) Suggesties maatregelen ontmoedigen inrijden toeristen
De Eilandraad heeft diverse suggesties van inwoners ontvangen om de situatie te verbeteren. Deze gaan over belijning, bebording, routeplanners, et cetera.

3) Parkeeroverlast Marken
De parkeerdruk ter hoogte van Buurt I (Begraafplaats) en op de terp de Kerkbuurt blijft onverminderd hoog. Als Eilandraad pleiten wij voor onderzoek naar extra parkeervoorzieningen zoals bijvoorbeeld in de bocht bij Het Trefpunt.

4) Belijning en/of reflectoren Walandweg
Vanwege het geldende beleid ‘Duurzaam Veilig” is de as-lijn op de Walandweg na asfalteren niet terug aangebracht. Daar is zonder succes bezwaar tegen gemaakt bij de beheerder van de weg (Hoogheemraadschap). Het idee is nu om wel een kantlijn en/of reflectorpaaltjes aan te brengen.

5) Parkeersituatie bij Deen en optie pakketdienst Deen uitbreiden
Begin dit jaar is als proef afgesproken om met borden aan te geven dat de 4 parkeerplaatsen bij Deen voor eigen gebruik zijn. Evaluatie volgt na afloop van het toeristenseizoen 2018 met onder meer Deen. Dan kan ook de optie worden besproken om de pakketservice van Deen uit te breiden zodat er minder bezorgverkeer binnen Marken komt.

6) Bereikbaarheid Deen per fiets
De weginrichting klopt ter plaatse niet met het ingestelde 30 km/uur-regime, maar herinrichting leidt tot hoge kosten. Daarom onderzoeken hoe fietsers wel op een veilige manier Deen kunnen bereiken.

7) Fietsparkeren Haven
De ten noorden van de sluis aan de binnenzijde van de havendijk door restaurant Land en Zeezicht geplaatste fietsenrekken zijn beter bereikbaar dan de formele fietsparkeerplaats bij het toiletgebouw. Verzoek is om deze plek als fietsparkeerplaats te formaliseren met fietsenrekken van de gemeente.

8) Zwaar verkeer en relatie Ondergrondse Afvalcontainers (OAC’s) in oude kern
De Eilandraad pleit voor strikte handhaving van het maximale voertuiggewicht van 5 ton binnen de oude kern ter bescherming van huizen en wegen. Alleen voor ondeelbare lading zwaarder dan 5 ton zou een ontheffing verleend mogen worden. Verder pleit de Eilandraad voor aanbrengen van OAC’s in de oude kern. Daarmee zou restafval dagelijks gestort kunnen worden in plaats van het nu slechts tweewekelijks kunnen aanbieden. Inzet van kleiner materieel (maximaal 12 ton) met luchtvering zou nadelen van dit zwaardere verkeer kunnen beperken. Voor de korte termijn is overigens het verzoek om OAC’s aan te brengen aan de randen van de oude kern die voor zwaar verkeer bereikbaar zijn.

9) Verbreden fietspad Waterlandse Zeedijk (afslag Uitdam tot afslag Bereklauw Monnickendam) en afrit Dijkeinde verbeteren
Dit fietspad is nu slechts 2 meter breed wat soms leidt tot schampongevallen. Tussen Marken en afslag Uitdam is het fietspad 2,5 meter breed en dat voldoet in de praktijk. Het fietspad op de Waterlandse Zeedijk is in beheer bij het Hoogheemraadschap en onderdeel van een officieel fietsnetwerk. Ook de afrit naar het Dijkeinde (1e afslag Zuiderwoude) is vanwege de aanwezige trap met fietsgoot erg onveilig. De Eilandraad heeft al eerder zonder succes verbetervoorstellen gedaan.

10) Electrische laadpunten
Op Marken zijn er vier geplaatst (twee op de algemene parkeerplaats en twee nabij de bushalte Minnebuurt). Deze worden nog niet frequent gebruikt wat ten koste gaat van parkeerplaatsen. De verwachting is echter dat er op langere termijn steeds meer elektrische auto’s komen. Het is goed om tijdig na te denken over hoe we dat op Marken organiseren in relatie tot parkeren. Los daarvan wordt er blijkbaar ook nagedacht over een laadstation op Marken voor elektrische bussen.


Afdrukken   E-mailadres