×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Reactie Rijkswaterstaat na klachten Eilandraad over dijkonderhoud

                                     

 

Zoals reeds aangegeven in ons bericht "De aanhouder wint, ...... of toch niet ?", stelt de Eilandraad alles in het werk om het onderhoud van de omringdijk en de haven te laten verbeteren. Hierover is intensief contact met Rijkswaterstaat (RWS). Wat betreft het maaien van de binnentaluds van de omringkade is reeds aangegeven dat deze werkzaamheden tot en met 15 juli duren; RWS is op dit moment dus nog niet klaar. Voor een inhoudelijke toelichting over de aanpak van het maaiwerk verwijzen wij naar de notitie die wij van RWS ontvingen (zie pdf onderaan dit bericht).
 
Het aanpakken van de buitentaluds van de omringdijk en de haven (Hoge Dijk) is in voorbereiding. RWS is op dit moment bezig met de vergunningen  (o.a. vanwege Flora en Faunawet en Natura2000) en maakt een werkomschrijving op basis waarvan aannemers een aanbieding kunnen doen. Daarna volgt naar verwachting vanaf medio september opdracht en uitvoering. Wij wachten dus nadere berichten af.
 
Wat betreft het verwijderen van de begroeiing op de bestrating van de omringdijk en op de taluds aan de haven lijkt het erop dat dit nog deze zomer zal worden uitgevoerd.  Ook hier wachten wij dus nadere berichten af.

Maaien van de omringkade - aanvullend bericht RWS


Afdrukken   E-mailadres