×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Marken wil geen opening in de Nieuwe Dijk voor pleziervaart

In het kader van de toekomstvisie voor Marken heeft de Eilandraad ook een vraag in haar enquête opgenomen over de Nieuwe Dijk (Bukdijk). Dit mede naar aanleiding van de vraag van Stadsraad Monnickendam of de Eilandraad zitting wil nemen in een werkgroep die moet gaan onderzoeken of een opening voor de pleziervaart in de Nieuwe Dijk wenselijk en haalbaar is. Op de vraag “Vindt u dat de Nieuwe Dijk (Bukdijk) zo moet blijven als deze nu is” antwoordde 56% bevestigend. Als reden werd vooral gegeven het behouden van de huidige natuurwaarden. De rest van de respondenten (44%) zag wel wat mogelijkheden voor beter gebruik en dan vooral op het gebied van kleinschalige recreatie zoals een wandelpad, bankjes en zwemvoorzieningen. Ook waren er respondenten die een park van zonnepanelen op de dijk als kans zagen om zo Marken 100% duurzaam te maken.

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad d.d. 2 juni jl. zijn deze resultaten van de enquête besproken en werd vastgesteld dat een mogelijke opening in de dijk de toegang verhindert. Daarmee zou genieten van de huidige natuurwaarden, c.q. het gebruik maken van mogelijk nog aan te brengen kleinschalige recreatieve voorzieningen, onmogelijk worden. Op basis van deze uitslag zal de Eilandraad daarom niet deelnemen aan de werkgroep van Stadsraad Monnickendam. Vertegenwoordigers van de Stadsraad Monnickendam waren aanwezig tijdens de openbare vergadering en zijn daarom reeds bekend met het standpunt van de Marker bevolking en de Eilandraad.


Afdrukken   E-mailadres