Eilandraad informeert aannemers dijkversterking Marken

dijkversterkingRijkswaterstaat (RWS) is op zoek naar een geschikte aannemer die de dijkversterking van de West- en Zuidkade binnen de beste prijs-kwaliteitverhouding kan gaan uitvoeren. Naast hun prijs moeten aannemers daarom ook ontwerp- en uitvoeringsplannen indienen. Zo kunnen ze aantonen dat ze het werk binnen gestelde eisen kunnen uitvoeren. RWS beoordeelt die plannen onder meer op:

  • Hinderbeperking
  • Goede communicatie en samenwerking (ook met de inwoners van Marken)
  • Waterveiligheid
  • Beheersing van de zetting van de ondergrond

De werkgroep Dijkversterking heeft aan al deze onderwerpen de afgelopen vele jaren uitgebreid aandacht besteed. Dit is in diverse brieven vastgelegd. De laatste brief hierover betreft de Zienswijze van de Eilandraad op het Ontwerp Projectplan Dijkversterking Marken (PDF). Daar kunnen de aannemers lezen wat de Eilandraad belangrijk vindt waar het gaat om de uitvoeringswijze en het resultaat van de dijkversterking Marken. De bedoeling was om deze Zienswijze, samen met andere actuele aandachtspunten, in een gezamenlijke bijeenkomst mondeling aan de aannemers toe te lichten. Eventuele vragen zouden dan direct beantwoord worden.

Vanwege corona kan dit allemaal niet doorgaan en een digitale bijeenkomst had niet de voorkeur. Daarom is afgesproken de sheets van de presentatie (PDF) op de website van de Eilandraad te plaatsen zodat ze er via die weg kennis van kunnen nemen. De presentatie is daarom zo aangepast dat het lezen ervan moet volstaan om de boodschap te begrijpen. Mochten de aannemers toch nog vragen hebben, dan stellen zij deze via RWS. Op die manier is voor elke aannemer zichtbaar welke vragen er zijn gesteld en wat daarop de antwoorden zijn.

De aannemers moeten uiterlijk 22 juni 2021 hun plannen en hun offerte indienen bij RWS. RWS maakt vervolgens 14 juli 2021 de winnaar bij de inschrijvende aannemers bekend. Na een bezwaarperiode zal naar verwachting 4 augustus 2021 de winnende aannemer de opdracht krijgen.

 


Afdrukken   E-mailadres