Dijkversterking Marken definitief naar Uitvoeringsfase

Marken Rozewerf paaltjeDe mogelijkheid voor het indienen van beroep bij de Raad van State tegen het Projectplan Dijkversterking Marken is alweer een tijdje verstreken. Rijkswaterstaat (RWS) heeft aangegeven dat er op het plan slechts één zo een beroep is ingediend. Zie "Mijlpaal dijkversterking Marken". Dit beroep gaat over het terug willen plaatsen van de originele hectometerpaaltjes op dijk en raakt dus niet het ontwerp van de dijk zelf. Daarmee heeft dit ook geen gevolgen voor de planning. De Eilandraad is trots op deze mijlpaal. Na dertien jaar praten is er definitief zicht op het uitvoeren van de dijkversterking. Daarbij zijn vrijwel alle eisen en wensen van de Eilandraad gehonoreerd. De belangrijkste is dat er een dijk komt die de komende 50 jaar niet meer ten gevolge van zetting opgehoogd hoeft te worden.

Nog dit jaar start de aanbestedingsfase waarbij een aannemer wordt geselecteerd die het werk gaat uitvoeren. De Eilandraad is aan de voorkant betrokken geweest bij de randvoorwaarden van die aanbesteding. Tijdens de aanbestedingsfase zelf speelt de Eilandraad geen rol, maar zal wel door RWS op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Nadat de winnende aannemer medio 2021 bekend is, krijgt de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad het weer druk met het beoordelen van detailontwerpen en werkplannen van de aannemer. Zij blijven zich dus inzetten in het belang van de leefbaarheid op Marken. Ook zullen zij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier blijven aansporen om een goede waterafvoer te garanderen. Daarmee moet wateroverlast op Marken ten gevolge zware regenval en/of golfoverslag zo veel mogelijk worden voorkomen.


Afdrukken   E-mailadres