×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

De aanhouder wint, ……. Rijkswaterstaat is aan de slag !

Na diverse berichten op onze website over het aansporen van Rijkswaterstaat door de Eilandraad om achterstallig onderhoud uit te voeren, kunnen we nu eindelijk melden dat Rijkswaterstaat daadwerkelijk aan de slag is gegaan. Op 4 augustus is men gestart met het onderhoud van de paden van de omringdijk en op 18 augustus met het onderhoud van de haven zelf. In juli had men de binnentaluds van de omringdijk al een extra maaibeurt gegeven, hoewel dit nog niet helemaal volgens afspraak is uitgevoerd. De Eilandraad zal de werkzaamheden wederom nauwlettend blijven volgen zodat gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen.  

 

 

 

 

 

Verder kunnen wij u melden dat Rijkswaterstaat de adviezen van de Eilandraad serieus neemt waar het gaat om de dijkversterking. Wij ontvingen d.d. 30 juli onderstaande  brief van Rijkswaterstaat ( zie PDF ) als reactie op onze brief d.d. 18 juni 2014 (zie bericht 20 juni op deze website). Ook is tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 3 juli 2014 besloten om het alternatief van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad mee te nemen in de tweede fase van de pilot Meerlaagsveiligheid (zie inhoud bijlage bij bericht 20 juli op deze website). Op 4 september 2014 start de 2e fase van de pilot Meerlaagsveiligheid met een ontwerpatelier in Het Trefpunt. Op 4 november 2014 zal Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst houden voor alle inwoners. Dan zal duidelijk worden welke ontwerpvarianten daadwerkelijk in 2015 worden uitgewerkt.

 

 


Afdrukken   E-mailadres