×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Zienswijze Eilandraad aangaande Camping Uitdam

Zienswijze Eilandraad aangaande Camping Uitdam

update juni 2008

Er zijn diverse argumenten waarom de ER zich positief heeft uitgelaten over de plannen tot realisatie van een Landal Greenpark locatie bij Uitdam zoals o.a.:
1. Uitbreiding van werkgelegenheid in de regio.
Voorzieningen als bovengenoemd scheppen werkgelegenheid in zowel volledige - als deeltijdbanen.

 

 

2. Uitbreiding van recreatievoorzieningen voor de kleine kernen in Waterland.
Publieke openstelling van zwembad, tennisbanen en mogelijk andere faciliteiten komt de leefbaarheid van de kleine kernen ten goede.
3. Uitbreiding van toerisme op kleinschalige en omgevingsvriendelijke manier.
Deze parken staan bekend om zijn familierecreatie.(grootouders>ouders>kinderen)
Dit schept mogelijkheden voor omzetverbetering in de nabij gelegen kernen voor de kleine detailhandel, horeca enz.
Betreffende de punten 1 en 2 dienen wel goede afspraken te worden gemaakt met de exploitanten.
Dit alles moet gerealiseerd worden rekening houdend met de wensen van inwoners van Uitdam conform eerder gemaakte afspraken met de GW.
Tevens zal er veel aandacht besteedt moeten worden aan de eventuele gevolgen voor het verkeer en het openbaar vervoer.

=0=0=0=0=0

Op woensdag 2 april 2008 heeft de Gemeente Waterland een besloten informatie-avond georganiseerd inzake de ontwikkelingen rond de aanleg en uitbreiding van de camping bij Uitdam (projectnaam De Cajuit).

Voor deze vergadering waren o.a. uitgenodigd:

Alle Uitdammers (persoonlijke uitnodiging) 
Dorpsraad Uitdam 
Kwade Zwaan uit Uitdam 
Eilandraad Marken 
De projectontwikkelaar
Milieufederatie 
HISWA 
Inspectie van VROM

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft Eilandraad onderstaande zienswijzen aangaande dit project aan de Gemeente Waterland kenbaar gemaakt:

Betreft zienswijze aanleg Camping Uitdam

Hierbij onze zienswijze met betrekking tot het realiseren van de Camping “de Cajuit” te Uitdam.
Wij vonden de informatieavond zeer nuttig. Het was wel jammer dat Uitdam zoveel gelegenheid kreeg om vrijwel alleen negatieve dus alleen eenzijdig negatieve geluiden te laten horen. Reden waarom wij ook een positief geluid willen laten horen.

Wij, de Stichting Eilandraad Marken, hebben geen bezwaar tegen de voorgestelde plannen voor de Camping. Of het bestemmingsplan nu voor, na, of  tegelijk met de planvorming is gemaakt vinden wij van minder belang. Voor ons tellen alleen de mogelijke zegeningen, die te behalen zijn uit dit mooie plan.
Wij hebben met het bestuur van de dorpsraad Uitdam op 18 april a.s. een bespreking over deze onderwerpen. Ik citeer uit een memo die onlangs met onze bestuursleden is besproken:

Recreatiepark Uitdam

Er zijn diverse argumenten waarom de Eilandraad Marken zich positief opstelt tegenover de plannen tot realisatie van een Landal Greenpark locatie bij Uitdam.

1. Uitbreiding van werkgelegenheid in de regio. 
Voorzieningen als bovengenoemd scheppen werkgelegenheid in zowel volledige - als deeltijdbanen. Hierbij dient men te denken aan schoonmaakpersoneel, huishoudelijke diensten en horecapersoneel. Mogelijk kunnen er afspraken worden gemaakt met de exploitanten dat inwoners van de regio voorrang krijgen.
2. Uitbreiding van recreatievoorzieningen voor de kleine kernen in Waterland. Publieke openstelling van zwembad, tennisbanen en mogelijk andere faciliteiten komt de leefbaarheid van de kleine kernen ten goede.

3. Uitbreiding van toerisme op kleinschalige en omgevingsvriendelijke manier. Deze parken staan bekend om zijn familierecreatie (grootouders>ouders>kinderen). Dit schept mogelijkheden ten behoeve van omzetverbetering in de nabij gelegen kernen als Marken en Monnickendam voor de kleine detailhandel, horeca enz.
4. Bodemsanering van een groot deel van een ernstig vervuild gedeelte dijk en grond. 
5. Vervangen van een bestaande voorziening voor een kwalitatief betere voorziening. Hierbij ook te denken aan het huidige publiek dat op de camping is gehuisvest.

Dit kan allemaal gerealiseerd worden rekening houdend, waar mogelijk, met de wensen van de inwoners van Uitdam, waarbij de kosten voor het grootste gedeelte voor rekening komen van de initiatiefnemers.


Verkeersproblematiek

Vanzelfsprekend realiseren ook wij ons dat er een toename van het aantal verkeersbewegingen zal plaatsvinden. Wel dient men zich te realiseren dat het risico van meer verkeer niet weggenomen wordt als men de realisatie van het park weet tegen te houden. Wat zijn de gevolgen van de realisatie van een park op een locatie verder langs de dijk zoals het geplande bungalowpark op het voormalige campingterrein of van uitbreiding woningbouw op IJburg of andere locaties? Als het park op Marken zou worden gesitueerd kon men ook weinig doen aan een verkeerstoename.

Conclusie:
Het verkeer zal in de toekomst intensiveren ten gevolge van toenemende vrijetijdsbesteding zeker vanuit een stad als Amsterdam. De situering van het dorp aan een doorgaande weg is nu eenmaal een erfenis uit het verleden. De mogelijkheid om mee te praten over een oplossing in de zin van regelgeving lijkt ons wenselijker dan te vechten tegen een situatie die onomkeerbaar is.

Verder wil de Stichting Eilandraad Marken intensief meewerken aan een oplossing voor het steeds toenemende sluipverkeer dat gebruik maakt van de route via Uitdam. Afspraken over een vergunningenstelsel mede gekoppeld aan een inrijvergunning Marken is gemakkelijk te realiseren maar het succes valt of staat met handhaving door de GW.

Aldus de bezoekers van de informatieavond op 2 april 2008.

Marlien de Ru, Lijsje Roos, Hein Zeeman   
Bestuursleden van de Stichting Eilandraad Marken


Afdrukken   E-mailadres