’Woningen voor jeugd’

oglogowoonzorg

Noordhollands Dagblad 18-06-2019

PvdA en GroenLinks: Waterland moet Hoogkamplaan op Marken kopen

De gemeente Waterland moet alles in het werk stellen om de grond en de kleine dijkwoninkjes aan de Hoogkamplaan op Marken in eigendom te krijgen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat de woningen de komende jaren bestemd kunnen blijven voor jongeren.

Dat zeggen de raadsfracties van de PvdA en GroenLinks in een notitie over jongerenhuisvesting op het voormalige eiland. De notitie, die op de agenda staat van de raadsvergadering van komende donderdag, vloeit voort uit een noodkreet die de Eilandraad Marken onlangs slaakte over het gebrek aan woningen voor jongeren.

De dijkwoninkjes aan de Hoogkamplaan worden nu aan jongeren verhuurd, maar die huurcontracten lopen binnenkort af. Eigenaar Woonzorg Nederland wil de huisjes dan verkopen en de kans is groot dat ze dan tegen de vlakte gaan en plaatsmaken voor nieuwe, dure koopwoningen. Dan staan de jongeren op straat en zijn ze gedwongen om Marken te verlaten en elders woonruimte te zoeken.

Leidende rol

Dat mag niet gebeuren, zegt de Eilandraad en in navolging daarvan dus ook de PvdA en GroenLinks. De twee partijen koppelen het lot van de dijkwoninkjes aan de Hoogkamplaan aan het plan voor woningbouw op een deel van het sportpark van SV Marken. De gemeente moet hierbij een leidende rol gaan spelen, zo stellen de twee partijen in hun notitie: ,,De gemeente koopt de grond en opstallen van Woonzorg en zet de exploitatie van de huidige jongerenwoningen in ieder geval nog een aantal jaren voort, in afwachting van definitieve plannen voor het terrein van SV Marken.’’

Als het bouwplan voor het sportterrein doorgaat, duurt het nog wel een paar jaar voordat de eerste woning wordt opgeleverd. Het idee is dat tegen die tijd jongeren vanuit de dijkwoninkjes kunnen doorstromen naar een nieuw huis op het terrein van SV Marken.

Exploitatie

Volgens PvdA en GroenLinks moet de gemeente de Hoogkamplaan weliswaar kopen, maar is het niet de bedoeling dat zij zelf weer een eigen woningbedrijfje opricht. ,,De volledige exploitatie wordt uitbesteed aan een externe partij waarmee voorkomen wordt dat de gemeente actief moet optreden als woningcorporatie. Het voordeel van deze optie is dat de huidige woningen allemaal kunnen worden toegewezen aan Marker jongeren.’’

,,Bij gebleken succes van deze aanpak zou op termijn de herbouw van de woningen aan de Hoogkamplaan uitbesteed kunnen worden aan een partij die daarmee ook de gronden verwerft en de exploitatie op zich neemt.’’

Als het even kan moet de komst van een nieuwe, kleinschalige zorgaccommodatie voor ouderen onderdeel worden van de hele exercitie, vinden de twee partijen. Zo’n accommodatie is er nu nog niet, maar er zou grote behoefte aan zijn zodat ouderen, die zorg nodig hebben, op Marken kunnen blijven wonen.


Afdrukken   E-mailadres