Toch onderzoek parkeren Marken

doorrijden

Noordhollands Dagblad 15-12-2018

MARKEN De gemeente Waterland gaat toch onderzoek laten doen naar de oorzaken en oplossingen van de parkeerproblemen op Marken. Het college van b en w voelt eigenlijk niets voor zo’n onderzoek, maar het gebeurt toch op last van de meerderheid van de gemeenteraad.

In de gemeenteraad werd deze week een motie aangenomen van het CDA en WaterlandNatuurlijk, die het college opdraagt een actievere rol te spelen bij de problemen op Marken.

De werkgroep Verkeer van de Eilandraad had de gemeente al eerder gevraagd om zo’n actievere rol. De werkgroep heeft een aantal hogescholen benaderd met de vraag of studenten een onderzoek kunnen doen naar de problematiek: waarom rijden veel mensen het eiland op in plaats van te parkeren op het grote parkeerterrein en hoe kan dat eventueel worden voorkomen?

De Eilandraad had graag gezien dat de gemeente zou optreden als mede-opdrachtgever voor zo’n onderzoek, maar het college hield de boot af. Nu de motie van CDA en WaterlandNatuurlijk is aangenomen, zullen b en w die rol toch op zich moeten nemen.

Dat betekent in de praktijk waarschijnlijk dat een student van één van de hogescholen als stagiair bij de gemeente wordt belast met het onderzoek, aldus wethouder Astrid van de Weijenberg, die dat nog steeds geen goed idee vindt. ,,Dat kost ook weer ambtelijke capaciteit en eigenlijk weten we allemaal wel wat er aan de hand is, maar we kunnen het probleem nooit helemaal oplossen. En als we mede-opdrachtgever zijn van een onderzoek door studenten, suggereert dat dat je met de aangedragen oplossingen ook iets gaat doen. Terwijl we daar helemaal geen geld voor hebben.’’

CDA, WaterlandNatuurlijk, VVD en D66 hadden geen boodschap aan die argumenten en steunden de motie. Onderzocht wordt ook de komst van een centraal inzamelpunt voor pakketjes, zodat bezorgers niet meer het eiland op hoeven te rijden.


Afdrukken   E-mailadres