’Plan zorgwoningen op Marken is kansrijk’

patmos kerkNoordhollands Dagblad 18-12-2019

Op haar 98e verruilde Luutje Kes-Schouten haar woning op Marken voor ouderencentrum Swaensborch in Monnickendam. Met pijn in haar hart, want ze had graag haar honderdste verjaardag gevierd in haar geboortedorp. Als het aan de Eilandraad Marken ligt, zijn dat soort gedwongen en schrijnende verhuizingen binnenkort verleden tijd. Een plan om Markers honderd te laten worden op hun eigen eiland is in de maak.

,,Zoals Luutje Kes-Schouten waren er de laatste jaren meer oudere inwoners van Marken, die het eiland moesten verlaten omdat ze niet meer zelfstandig konden blijven wonen’’, zegt de Eilandraad bij monde van Cees van Altena, Remco Boes, Suzan Visser, Nicolette Schouten en Jaap Boes. ,,We zijn al jaren aan het onderzoeken of er een voorziening kan komen die het mogelijk maakt om Markers van hun geboorte tot hun overlijden op het eiland te laten wonen. Daar is grote behoefte aan.’’

Over zo’n voorziening wordt op dit moment overlegd met thuiszorgorganisatie Buurtzorg. De resultaten van dat overleg zijn hoopgevend, aldus de Eilandraad. ,,Naast de Patmoskerk is ruimte voor een aantal appartementen waar mensen die extra zorg nodig hebben, zelfstandig kunnen blijven wonen. Het gaat om de oostkant van de kerk, waar nu de bijgebouwen staan, en dus niet om het perceel tussen de kerk en de dijk.’’

,,Het gaat om meer dan gewone thuiszorg. Het is een concept van Buurtzorg waar thuiszorg ++ wordt aangeboden en waar dus ook mensen met bijvoorbeeld beginnende dementie kunnen wonen. De woningen zijn bestemd voor mensen met een PGB-indicatie (persoonsgebonden budget, red.) en zijn voorzien van domotica: technologische hulpmiddelen waarmee het welzijn van bewoners op afstand in de gaten kan worden gehouden.’’

Procedures

,,Voor de locatie naast de Patmoskerk denken we op dit moment aan twaalf van dat soort appartementen. We zijn nu in gesprek met alle betrokken partijen: Buurtzorg, de gemeente, de kerk als eigenaar van de grond en ook met Triodos Bank, die bereid is in het project te investeren.’’

,,De gesprekken verlopen goed en we zijn hoopvol gestemd dat het echt gaat lukken. Maar het vergt nog wel wat tijd om het plan verder uit te werken, ontwerpen te maken en de vergunningsprocedures te doorlopen. Als alles meezit kan in 2022 worden begonnen met de bouw.’’


Afdrukken   E-mailadres