Nieuw bloed voor Marker Eilandraad

bestuur.jpg

Noordhollands Dagblad 27-11-2018

’We willen de bewustwording vergroten’

MARKEN,,Op een vergadering van de Eilandraad Marken komen meestal zo’n zestig tot tachtig bezoekers af en hun leeftijd varieert ook tussen de zestig en tachtig.’’ Jan Edward Commandeur chargeert een beetje, maar het kersverse bestuurslid van de Eilandraad zit niet heel ver naast de waarheid. ,,Dat moet anders’’, zegt hij. ,,We moeten vooral ook de jongere bevolking van Marken betrekken bij wat er speelt in het dorp.’’

Jan Edward Commandeur gaat samen met Nicolette Schouten, Suzan Visser en Remco Boes de komende jaren de kar van de Eilandraad trekken. Vier jonge ’regelneven’ waar het huidige bestuur van de Eilandraad al een tijdje naar op zoek was. Voor de oude garde met onder meer Henk Zeeman, Jaap Boes en Neel Huurman, is de statutaire houdbaarheidsdatum verstreken en dus is het tijd voor nieuw bloed.

Nieuw bloed veronderstelt nieuwe ambities. En die zijn er, zegt het jonge viertal. De belangrijkste is voorlopig om vooral de jongere inwoners van Marken te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en het werk van de Eilandraad onder die doelgroep beter bekend te maken. Het gaat dan om twintigers en dertigers. Dat betekent niet dat het nieuwe bestuur geen oog meer zal hebben voor de oudere generatie. Integendeel.

,,Maar je merkt gewoon dat een groot deel van de wat jongere bevolking niet of nauwelijks weet wat de Eilandraad doet en maar heel bepekt betrokken is bij wat er speelt’’, zegt Nicolette Schouten. ,,We willen de bewustwording vergroten.’’

,,Dat moet ertoe leiden dat de vergaderingen van de Eilandraad ook beter bezocht worden door mensen uit die groep’’, vult Jan Edward Commandeur aan.

De vier nieuwelingen, die gisteravond tijdens de vergadering van de Eilandraad officieel werden voorgesteld aan het publiek, beginnen vol enthousiasme aan hun taak. ,,Ik hou van Marken en heb altijd het idee gehad dat ik ook iets voor het dorp zou willen doen’’, zegt Remco Boes. ,,Dan is dit natuurlijk een mooie kans.’’

Nicolette Schouten knikt instemmend: ,,Je kan wel alleen vanaf de zijlijn blijven roepen wat je ergens van vindt, maar dat is te gemakkelijk. Op een gegeven moment moet je het ook zelf laten zien.’’ Suzan Visser deed dat laatste jarenlang als bestuurslid van de Stichting Marker Jongeren en de Marker Evenementen Stichting. ,,Ik vind altijd overal iets van. Dat is al zo sinds ik twee was.’’

Oudgedienden Henk Zeeman, Neel Huurman en Jaap Boes gooien hun opvolgers niet zomaar in het diepe. Huurman: ,,We blijven nog even een soort ’buddies’ voor de nieuwe bestuursleden. Als adviseurs zijn we op de achtergrond beschikbaar om ze met raad en daad terzijde te staan.’’ Zeeman blijft bovendien tot juni in functie als voorzitter en Boes blijft actief als lid van verschillende werkgroepen.

,,Maar vanaf juni hebben we dus een nieuwe voorzitter nodig’’, zegt Suzan Visser. ,,Wie belangstelling heeft, kan zich melden.’’

Ga voor meer info over de eilandraad naar www.eilandraad.nl.


Afdrukken   E-mailadres