’Extra maatregelen parkeren onnodig’

parkeerpaalv5

Noordhollands Dagblad 08-12-2018

MARKEN Er komen voorlopig geen extra maatregelen om het parkeren op Marken in betere banen te leiden. Volgens het college van b en w gaat het de laatste tijd eigenlijk best goed op het voormalige eiland. De Eilandraad Marken, een aantal inwoners en sommige politieke partijen vinden dat de situatie nog wel verbeterd kan worden, maar het college wil geen geld steken in extra maatregelen.

Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad deze week over verkeer en parkeren op Marken. Aanleiding was een evaluatie van de nieuwe situatie waarbij op het grote parkeerterrein betaalautomaten zijn geplaatst en de regels voor het inrijden en parkeren op Marken zelf zijn gewijzigd. Het systeem met de betaalautomaten verloopt eigenlijk prima, zo staat in de evaluatie en over het inrijden en parkeren op de rest van het eiland komen bijna geen klachten binnen bij de gemeente.

Die klachten mogen dan misschien niet bij de gemeente binnenkomen, zo klinkt op Marken, maar ze zijn er wel degelijk: nog steeds rijden veel bezoekers het parkeerterrein voorbij om hun auto elders te parkeren, op plekken waar alleen vergunninghouders mogen staan. Dat ze het parkeerterrein links laten liggen, is volgens sommige Markers niet zozeer onwil, maar onbegrip: door een woud van verkeersborden en reclame-uitingen zou het voor veel bezoekers niet duidelijk zijn dat ze het parkeerterrein op moeten rijden.

Tijdens het debat werd er door enkele politieke partijen ook voor gepleit om meer duidelijkheid te scheppen, bijvoorbeeld door een groot bord langs de toegangsweg naar Marken dat niet te missen is en alle onduidelijkheid in één keer wegneemt. ,,Misschien is dat wel het ei van Columbus’’, zei Yvonne Gras van WaterlandNatuurlijk. ,,Het is het proberen waard, waarom zouden we het niet doen?’’

Onderzoek

Daar had Bert Bakker van GroenLinks wel een antwoord op: ,,Het is maar zeer de vraag of dat soort maatregelen echt helpt. Ik zou willen dat er eerst eens naar gekeken wordt door iemand die er echt verstand van heeft, voordat we als gemeente allerlei maatregelen nemen die niet werken, contraproductief zijn en waar we misschien later spijt van krijgen.’’ Bakker pleitte verder voor een uitgebreider onderzoek naar wat de problemen nou precies zijn en wat de mogelijke oplossingen zijn.

Wethouder Astrid van de Weijenberg, ook van GroenLinks, is er ook nog niet van overtuigd dat een extra bord de situatie nou zo veel duidelijker maakt. Bovendien kosten alle maatregelen geld. ,,Als de raad zegt: wij willen voor dat soort maatregelen een bedrag beschikbaar stellen, dan is dat aan u.’’

Maar dat zei de raad niet, waardoor voorlopig alles blijft zoals het nu is. Kees-Jan Donkers van de werkgroep verkeer van de Eilandraad liet weten dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met twee onderwijsinstellingen om te bekijken of een uitgebreider onderzoek een studieopdracht kan zijn voor studenten. Of zo’n onderzoek er ook komt, is nog niet zeker.


Afdrukken   E-mailadres