Uitkomst enquête windmolens Nes en verbindingsdijk

Geachte dames en heren,

enqueteVia onderstaande documenten informeren wij u over de uitkomsten van de enquête onder de inwoners van Marken betreffende mogelijke plannen voor het plaatsen van windmolens in de Nes en langs de verbindingsdijk. Hoewel er al een beslissing is genomen in het RESO 1 vraagstuk en de verbindingsdijk is komen te vervallen als zoeklocatie, is het toch van belang voor uw verdere besluitvorming om kennis te nemen van de mening van onze inwoners. Dit rechtvaardigt de inspanning van alle vrijwilligers om de enquête op deze professionele wijze te organiseren en de grote response van onze inwoners.

Op een inwonersaantal van circa 1.750 inwoners geeft het aantal ingevulde fom1ulieren van 933 duidelijk blijk van echte burgerparticipatie. Ook het feit dat inwoners, naast het invullen, de moeite hebben genomen om aanvullend 271 vragen te stellen en 515 meningen aan het papier toe te vertrouwen, is een bewijs van grote betrokkenheid.

In de samenvatting is duidelijk ingegaan op de vormen van kritiek m.b.t. objectiviteit en beeldvorming van de enquête. Verder zullen wij alle betrokken partijen, maatschappelijke organisaties, actiegroepen, individuele geïnteresseerden en dorpsraden informeren over de uitkomsten.

Mochten er vragen zijn over de opzet en organisatie van de enquête en rapportage, dan kunt u die richten aan het bestuur van de Eilandraad. Ook zijn alle enquête formulieren voor inzage c.q. controle beschikbaar.

Nogmaals, wij zeggen 'ja' tegen een bijdrage aan een verduurzaming van onze leefomgeving, maar laat deze bijdrage zorgvuldig zijn en met inspraak van onze burgers.

 

Met vriendelijke groet,

Eilandraad Marken

 

 


Afdrukken   E-mailadres