Reactie Eilandraad op voorstel wijziging afvalinzameling oude Kern Marken

afvalinzamelingNaar aanleiding van de brief over drie (nieuwe) locaties voor het ondergronds inzamelen van afval die alle inwoners van de oude kern op 7 juni jl. hebben ontvangen heeft de Eilandraad een reactie opgesteld.

Deze brief vindt u hier . Kort samengevat hebben wij aangegeven de meerwaarde en voordelen te zien van de ondergrondse afvalinzameling, maar in de uitvoering het voorstel graag nader uitgewerkt zien als het gaat om verkeersveiligheid van de locaties en toegang tot de containers.

Daarnaast hebben wij de gemeente Waterland verzocht om naast de ondergrondse afvalinzameling voor in ieder geval het voor Anker complex op zoek te gaan naar een maatwerkoplossing in afstemming met de bewoners. Mocht het college van Burgemeester en Wethouders besluiten deze locaties in gebruik te nemen, is de verwachting dat het gereedmaken in het najaar van 2019 plaatsvindt.


Afdrukken   E-mailadres