Let op: laatste week aanvraag gratis parkeervergunning (t/m 31 maart!)

Hits: 1389

20170326 115905 120170326 120028 1

Per 2 januari 2017 gelden nieuwe regels voor inrijden en parkeren op Marken. De belangrijkste wijziging is dat het inrijverbod is opgeheven en er voor heel Marken een parkeerverbod geldt, dus ook in de Minneweg!  Dit is  ondertussen als zodanig met borden aangegeven op de Kruisbaakweg en Walandweg. Bestemmingsverkeer mag daarom gewoon doorrijden voor bijvoorbeeld laden en lossen. Parkeren op de openbare weg mag alleen met een parkeervergunning. Uiteraard mag u wel gewoon op uw eigen terrein zonder parkeervergunning parkeren. Alle huishoudens en ondernemers op Marken hebben hierover begin 2017 in totaal twee brieven van gemeente Waterland ontvangen (zie pdf’s onderaan dit bericht).

Omdat alle oude inrij- en parkeervergunningen op kenteken komen te vervallen, is het tot en met 31 maart 2017 mogelijk om gratis uw parkeervergunning op kenteken bij gemeente Waterland aan te vragen. Deze parkeervergunning is dan vijf jaar geldig. Dus woont u op Marken en staat uw auto op uw naam, c.q. blijkt uit het leasecontract dat u de gebruiker bent, dan kunt u op kenteken een parkeervergunning aanvragen. Na 31 maart 2017 kan dit uiteraard ook, maar dan betaalt u hiervoor de geldende leges. 

20170326 120503 1

Ook kunt u een bezoekerspas op uw adres aanvragen. Daarmee is het toegestaan dat uw bezoek binnen Marken parkeert. Op deze vergunning staat uiteraard geen kenteken maar uw huisadres. U zorgt zelf dat deze vergunning duidelijk zichtbaar achter de ruit van de auto van uw bezoek komt te liggen en neemt deze weer in zodra uw bezoek weer vertrekt. Deze vergunning is ook vijf jaar geldig. Hiervoor is echter geen regeling om deze gratis te verkrijgen. Als u deze bezoekerspas digitaal aanvraagt kost u dat € 14,98. Bij het loket van Publiekszaken van gemeente Waterland kost dezelfde bezoekerspas € 21,40. Er wordt slechts één bezoekerspas per huishouden verstrekt om parkeeroverlast tegen te gaan. Let op: De tijdelijke bezoekerspas die u in januari 2017 als bijlage bij de brief heeft ontvangen kunt u per 1 april 2017 niet meer gebruiken!

 

PDF Icon Informatie en tijdelijke bezoekerspas Marken - 12-01-2017

PDF Icon Aanvraag parkeervergunning en/of bezoekerspas - 28-02-2017

Afdrukken