Indienen zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie 2030 kan tot en met 15 december 2016

ov2030In de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 ( PDF ) heeft de gemeente Waterland de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Het ontwerp van de omgevingsvisie is tot stand gekomen door inbreng van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangstellenden. Inwoners en belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 15 december aanstaande weer mee doen aan het visieproces. Dat kan door per post of e-mail een reactie (zienswijze) in te dienen bij de gemeente.

Directe aanleiding voor de Omgevingsvisie is de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet verplicht alle gemeenten in Nederland een structuurvisie voor het eigen grondgebied op te stellen. In die visie moet het ruimtelijk beleid op hoofdlijnen worden vastgelegd. De term omgevingsvisie verwijst alvast naar de nieuwe Omgevingswet die onder meer de Wro gaat vervangen. Ook onder deze wet is het opstellen van een omgevingsvisie verplicht.

Als Eilandraad constateren wij dat de Omgevingsvisie grotendeels aansluit op onze eigen Visie voor Marken op de Toekomst welke wij op 1 februari 2015 hebben gepresenteerd. Naar verwachting zullen wij als Eilandraad ook een zienswijze indienen om bepaalde zaken te onderstrepen en/of aan te scherpen. Uiteraard plaatsen wij deze tegen die tijd op onze website www.eilandraad.nl zodat u hier kennis van kunt nemen.

 

 


Afdrukken   E-mailadres