In memoriam Bert Bakker

41E550E9-51E5-4719-B98C-F5E68E40E93E.jpeg

 

Zaterdag 28 december bereikte ons het droevige bericht dat Bert Bakker plotseling is overleden. Een schok voor zijn gezin, familie, vrienden, collega’s en de Eilandraad. Bert is als communicatieadviseur en direct betrokkene bij het wel en wee van Marken zeer bepalend geweest bij het opstellen van de Visie voor Marken op de Toekomst. Deze visie vormt sinds 2015 de leidraad voor de Eilandraad. Daarmee zal Bert indirect voor altijd in ons midden blijven.

Naast zijn rol als adviseur, was Bert lid van de werkgroep dijkversterking. Hij is daarin de verbinding geweest naar de bewoners van Rozewerf. Bert heeft er mede voor gezorgd dat risicobeheersing tijdens de uitvoering en ruimtelijke kwaliteit de aandacht kregen die ze verdienen. Dit betrof dan vooral Rozewerf als pareltje van Marken. Ook daar zullen we blijvend de hand van Bert terugzien als de dijkversterking over een aantal jaren daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Verder kennen we Bert natuurlijk als raadslid namens GroenLinks. Vanuit zijn oprechte betrokkenheid ging hij ook daar vol voor Marken. Zijn laatste actie in het belang van behoud van leefbaarheid op Marken was dat hij zich in diverse raadsdebatten hard heeft gemaakt voor jongerenhuisvesting op Marken. Dit deed Bert enerzijds door alles in het werk te stellen om Marker jongeren, die nu in de tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan wonen, voor Marken te behouden. Anderzijds deed hij dit door er mede voor te zorgen dat er woningen op Marken komen waar Marker jongeren daadwerkelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Wij verliezen in Bert een heel fijne collega en vriend die wij node zullen missen. Wij wensen zijn vrouw Adriana, die als werkgroephoofd Toerisme ook zeer belangrijk is voor de Eilandraad, alle sterkte toe. Samen met de kinderen, familie en vrienden zal zij dit grote verlies moeten dragen. Als Eilandraad zullen wij Bert in ieder geval nooit vergeten.

Bestuur en werkgroepen van de Eilandraad


Afdrukken   E-mailadres