Gemeente Waterland en de acht kernraden ondertekenen intentieovereenkomst

Ondertekening convenant kernradenOp 12 september hebben gemeente Waterland en de acht Waterlandse kernraden samen een intentieovereenkomst ondertekend om hun samenwerking te versterken.

Burgemeester Marian van der Weele heeft de overeenkomst namens gemeente Waterland ondertekend en per kernraad was een afvaardiging aanwezig om te tekenen. In de overeenkomst is benoemd hoe kernraden en de gemeente de komende jaren willen samenwerken om de belangen van de inwoners van Waterland recht te doen. 

Doel

De kernraden en de gemeente werken samen aan het versterken en laten floreren van de gemeenschap die door de kernraad wordt vertegenwoordigd. Het onderhouden van contact tussen de kernraad en de gemeente en het vormen van een brugfunctie is in het belang van de inwoners in het kader van de wederzijdse informatieverschaffing en te ondernemen activiteiten. Natuurlijk kunnen de inwoners eveneens direct contact hebben met de gemeente en kan de gemeente contact hebben met stakeholders voor individuele of wijkgerichte zaken.

Afspraken

In het convenant worden allerlei afspraken tussen de gemeente en de kernraden geregeld voor de komende vier jaar, ofwel van 12 september 2022 tot en met 12 september 2026. Zo is o.a. afgesproken hoe kernraden worden geïnformeerd en hoe de samenwerking wordt gestimuleerd. Ook is afgesproken hoe vaak er overleg plaats gaat vinden: per kernraad twee keer per jaar én minstens twee keer per jaar een overleg met alle kernraden gezamenlijk. 
De kernraden krijgen jaarlijks een subsidie voor hun werkzaamheden. Over 2022 bedraagt dit bedrag € 550,=.

Wethouder Harm Scheepstra is de wethouder die verantwoordelijk is voor het contact met de kernraden. Wethouder Scheepstra: “Ook het nieuwe college is blij op deze manier aan de slag te kunnen. We kijken uit naar een actieve, productieve samenwerking met alle acht kernraden.” 


Afdrukken   E-mailadres