Gaat de Eilandraad op de huidige voet verder?

16jaar1Na de doorstart van de Eilandraad in 2012 en het opstellen van de Visie voor Marken op de Toekomst in 2015, dient nu de vraag zich aan welke rol de Eilandraad in de toekomst moet gaan innemen zodat een leefbaar Marken wordt behouden. Dit gaat zowel over de rol richting overheden en maatschappelijke organisaties als naar inwoners, bedrijven en verenigingen op Marken zelf. Om daar over te brainstormen is er op 21 januari 2017 een bijeenkomst geweest met (oud) bestuursleden en (oud) werkgroepleden, maar ook vertegenwoordigers van het college en politieke fracties van gemeente Waterland. Ruim 50 mensen deelden aan de hand van stellingen hun mening om de Eilandraad te helpen bij het bepalen van haar toekomstige rol, maar ook waar de Eilandraad zich wel en niet mee bezig moet houden (zie pdf onderaan dit bericht).

Om het nuttige met het aangename te verenigen werd met de aanwezigen ook de zestiende verjaardag van de Eilandraad gevierd. Een zeer gezellige afsluiting van een vruchtbare bijeenkomst. De komende maanden worden de resultaten van de brainstormsessie nader uitgewerkt en daar wordt zeker op teruggekomen tijdens de eerst volgende Openbare Vergadering.

16jaar516jaar4

PDF Icon

 


Afdrukken   E-mailadres