Enquête Uitbreiding windmolens de Nes

Beste inwoners van Marken,

Uw mening doet ertoe!

windmolens impactDe gemeente Waterland heeft de Nes (en omgeving, waaronder de dijk naar Marken) aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Vanwege de grote impact op de regio en in het bijzonder op Marken wil de Eilandraad uw mening horen via deze enquête. Ons verzoek aan u om deze in grote getalen in te vullen.

Door middel van het geven van achtergrondinformatie probeert de werkgroep Natuur en Milieu van de Eilandraad u op objectieve wijze te informeren over de impact, maar ook over het waarom. Wij hopen dat dit van pas komt bij de beantwoording van de vragen. In deze enquête leggen we een aantal scenario’s aan u voor. Dit doen we alleen om te peilen hoe u over deze scenario’s denkt. We benadrukken dat we als eilandraad in geen geval voorsorteren op wat voor scenario dan ook. Deze enquête bestudeert het draagvlak onder de inwoners.

Hier kunt u de enquête invullen.

Lees hier meer achtergrondinformatie over dit onderwerp. (PDF)

.

 

Eilandraad Marken

 


Afdrukken   E-mailadres