Aannemer dijkversterking Marken scoort goed op beperken overlast

dijkversterkingOndertussen heeft Rijkswaterstaat (RWS) de winnende aannemer voor de dijkversterking Marken onder voorbehoud bekend gemaakt. Naast prijs zijn de verschillende aannemers onder meer beoordeeld op hinderbeperking. Een wens van de werkgroep Dijkversterking van de Eilandraad om de werkzaamheden zo veel als mogelijk vanaf het water uit te voeren is gehonoreerd. Op hoofdlijnen heeft RWS tijdens een overleg met de werkgroep namelijk  uit de doeken gedaan hoe de aannemer de werkzaamheden wil uitvoeren. Medio oktober gaat RWS in gesprek met de aannemer om de wijze van uitvoering en de planning daarvan nader af te stemmen.

Waar het gaat om het beheersen van de zetting van de ondergrond, een ander speerpunt van de werkgroep, wil de aannemer eerst twee proefvakken ter plaatse van het nieuwe dijktracé aanbrengen. Op die manier kan worden vastgesteld of waarmee gerekend is in de praktijk ook klopt. Ook die aanpak ondersteunt de werkgroep van harte. Het voorstel van de werkgroep om de huidige dikke veenlaag onder de nieuw aan te leggen dijk te vervangen door zand is niet overgenomen. Deze fundering is naar verwachting te duur gebleken. Verder scoort deze grondverbetering blijkbaar niet goed op milieueffecten zoals CO2, stikstof en uitputting van grondstoffen. Voor een goede beheersing van de zetting blijft dit echter wel de beste aanpak. Deze werkwijze is eerder naar tevredenheid toegepast bij de aanleg van de verbindingsdijk naar Marken.  

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op 12 oktober zal de omgevingsmanager van RWS op hoofdlijnen de aanpak en planning toelichten. In november wordt er een kennismaking gepland tussen de aannemer en de werkgroep dijkversterking. De aannemer zal dan haar plannen presenteren zodat de werkgroep daarop kan reageren. Begin 2022 zal er naar verwachting door RWS een informatieavond in Het Trefpunt worden georganiseerd. Op basis van de zeer positieve ervaringen met RWS, maar ook de eisen die aan de aannemer zijn gesteld, heeft de Eilandraad er alle vertrouwen in dat inwoners en bedrijven van Marken goed worden meegenomen in alle plannen. Als Eilandraad dragen wij natuurlijk ook ons steentje bij via onze nieuwsbrieven, social media en openbare vergaderingen.


Afdrukken   E-mailadres