Vragen over agenda informatiemarkt dijkversterking 16 oktober

Aannemerscombinatie Hof op Marken en Rijkswaterstaat hebben zaterdag 7 oktober een bewonersbrief laten bezorgen. Daarin staat de agenda voor de informatiemarkt Dijkversterking Marken van maandag 16 oktober. Naar aanleiding van die agenda ontvangt de Eilandraad vragen en heeft deze zelf ook. Die gaan over de aankondiging dat getoond gaat worden hoe de toekomstige dijk en de recreatieve en natuurvoorzieningen eruit komen te zien. De vraag is hoe dit kan. Immers: de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft nog geen uitspraak gedaan.

De Eilandraad heeft bij ILT een handhavingsverzoek ingediend om te laten beoordelen of Rijkswaterstaat zich houdt aan het vastgestelde projectplan. Punten van discussie en standpunten Eilandraad zijn: de ligging (moet meer buitenwaarts), de hoogte (moet hoger) en de buitenbekleding (moet van zetsteen i.p.v. stortsteen zijn). Meer informatie hierover vindt u in ons websitebericht van 2 oktober. Met daarin onder meer een link naar de opname van de inwonersbijeenkomst van de Eilandraad van 28 september. 

Daarbij raakt de ligging ook de mogelijkheden voor de recreatieve en natuurvoorzieningen. Bij de oorspronkelijk bedoelde meer buitenwaartse ligging van de dijk ziet het ontwerp van zowel het strandje bij de vuurtoren als de haven er bijvoorbeeld heel anders uit.

De bewonersbrief is afgelopen week besproken met Rijkswaterstaat. Deze had inderdaad duidelijker kunnen zijn waar het gaat om het nog lopende traject bij ILT. Tegelijkertijd wil Rijkswaterstaat de uitwerking van het ontwerp binnen de gestelde kaders niet vertragen. Zij zijn er immers van overtuigd dat zij wel binnen de kaders van het projectplan ontwerpen.

Extra vertraging is ook voor de Eilandraad ongewenst. Zie het ontwerp daarom als tussenstand waarbij Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie willen toetsen hoe de inwoners van Marken ernaar kijken. Kom dus vooral naar de informatiemarkt om één en ander zelf te beoordelen. Als Eilandraad doen we dit natuurlijk ook. Deze ontwerpen heeft de werkgroep Dijkversterking van de Eilandraad nog niet eerder gezien. Dit heeft te maken met het feit dat wij de overleggen tussen de werkgroep Dijkversterking en het projectteam Dijkversterking Marken (met daarin Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie) hebben opgeschort tot na de uitspraak van ILT (uiterlijk 24 november). 

N.B.

De in de bewonersbrief aangekondigde openstelling van de hekken die de proefvakken afschermen is vrijdag 13 oktober niet gelukt. Dit heeft te maken met persoonlijke omstandigheden van een medewerker van de aannemer die ook de vereiste aanvullende veiligheidsmaatregelen zou treffen. Nadere informatie volgt later via berichtgeving van de aannemerscombinatie.  


Afdrukken   E-mailadres