Vervolg handhavingsverzoek ILT over ontwerp dijkversterking Marken

Zoals eerder gecommuniceerd heeft de Eilandraad op 29 augustus 2023 een handhavingsverzoek bij de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) ingediend. Dit is gedaan om onomkeerbare processen bij het ontwerp en de uitvoering van de dijkversterking Marken te voorkomen. Het ontwerp van de aannemer wijkt in de ogen van de Eilandraad te veel af van wat eerder is overeengekomen en vastgesteld in het Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken. Tijdens een hoorzitting op 16 november 2023 is zowel de Eilandraad als Rijkswaterstaat (RWS) in de gelegenheid gesteld hun standpunten toe te lichten en zijn vragen van ILT beantwoord.

Op 28 november 2023 heeft ILT schriftelijk haar beslissing op verzoek tot handhaving verstuurd. De Eilandraad en RWS hebben deze beslissing gezamenlijk besproken en kwamen tot de conclusie dat deze deels onvoldoende duidelijk en onderbouwd is. Hierop heeft RWS op 13 december 2023 een verduidelijkend gesprek gehad met ILT. De Eilandraad had een vergelijkbaar gesprek op 15 december 2023. Uitkomst is dat in ieder geval de Eilandraad bezwaar maakt bij ILT tegen hun beslissing. ILT zal in antwoord op dat bezwaar hopelijk meer helderheid kunnen verschaffen over wat hun beslissing inhoudt en hoe ze daartoe zijn gekomen. ILT zal alleen haar beslissing herzien als daar inhoudelijk aanleiding toe is.

Op hoofdlijnen is de beslissing van ILT dat RWS met hun dijkontwerp qua ligging, hoogte en bekleding binnen de gestelde kaders van het Projectplan is gebleven. Tegelijkertijd komt ILT tot het besluit dat RWS onvoldoende rechtszekerheid heeft geboden aan de inwoners van Marken. ILT onderschrijft dat bij de Eilandraad de verwachting is gewekt dat het definitief ontwerp niet veel zou afwijken van het Projectplan. RWS moet daarom helder maken wat de consequenties van hun ontwerp zijn voor milieu, veiligheid en (onderhouds)kosten. 

Voor de Eilandraad is het vooral belangrijk dat helder wordt waarom het huidige definitief ontwerp in deze mate afwijkt van wat er in het Projectplan staat. Daarbij zijn de op te leveren hoogtes van de West- en Zuidkade voor de Eilandraad een breekpunt. Deze raken immers de waterveiligheid van Marken en voldoen niet aan de in het Projectplan beschreven hoogteopgaven. Zo zijn er meer ontwerpen die niet voldoen aan het Projectplan zoals de strandjes bij de Vuurtoren en Haven.


Afdrukken   E-mailadres