Einde draagvlak waterveiligheid dijkversterking Marken

Zoals eerder gecommuniceerd heeft de Eilandraad op 29 augustus 2023 een handhavingsverzoek bij de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) ingediend. Dit is gedaan om onomkeerbare processen bij het ontwerp en de uitvoering van de dijkversterking Marken te voorkomen. Het ontwerp van de aannemer wijkt in de ogen van de Eilandraad te veel af van wat eerder is overeengekomen en vastgesteld in het Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken. Op 28 september 2023 is tijdens een bewonersbijeenkomst van de Eilandraad een en ander toegelicht. U kunt deze bijeenkomst terugzien via deze link. Op dat moment was het wachten op de beslissing van ILT.

Nadat ILT in november 2023 haar beslissing op het handhavingsverzoek kenbaar had gemaakt hebben de Eilandraad, maar ook Rijkswaterstaat (RWS) en de aannemerscombinatie ‘Hof op Marken’, bezwaar bij ILT ingediend. De belangrijkste reden was dat de beslissing van ILT onvoldoende duidelijk en onderbouwd was. Ondertussen heeft ILT op 16 april 2024 haar beslissing op die bezwaren kenbaar gemaakt (zie bijlage). Daarin blijft ILT bij het standpunt dat RWS met het definitief ontwerp binnen de kaders van het Projectplan dijkversterking Marken is gebleven. Dit is uiteraard een zeer teleurstellende uitspraak voor de Eilandraad en haar werkgroep Dijkversterking. 

Volgens de vooraf gemaakte afspraak met RWS legt de Eilandraad zich neer bij deze uitspraak van ILT. De Eilandraad kan echter RWS niet langer faciliteren in het verkrijgen van draagvlak voor het definitief ontwerp van de aannemer. De Eilandraad heeft dit op 8 mei 2024 in een brief onderbouwd (zie bijlage). Vervolgens is deze brief op 24 mei 2024 mondeling toegelicht tijdens een bijeenkomst met de directeur en projectmanager van RWS waar ook onze burgemeester bij aanwezig was. Ook is een en ander tijdens de openbare vergadering van 27 mei 2024 toegelicht aan de inwoners van Marken. Een opname en getoonde sheets van deze openbare vergadering volgen later. Besloten is om de werkgroep Dijkversterking per 28 mei 2024 op te heffen omdat die zich niet wil verbinden aan een dijkontwerp die naar verwachting niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen van waterveiligheid.   

 

Bekijk hier de documenten:

Brief met bijlage RWS beslissing op bezwaar ILT dijkversterking Marken (pdf)

Beslissing op bezwaar (pdf)

 

99999JB


Afdrukken   E-mailadres