AANKONDIGING INWONERSBIJEENKOMST WERKGROEP DIJKVERSTERKING 28 SEPTEMBER 2023 20.00 uur TREFPUNT MARKEN

AANKONDIGING INWONERSBIJEENKOMST WERKGROEP DIJKVERSTERKING 28 SEPTEMBER 2023 20.00 uur TREFPUNT MARKEN


Beste inwoners van Marken,


Zoals u weet, en ook telkens door de werkgroep Dijkversterking is medegedeeld, loopt er sinds ruim een jaar een discussie tussen de werkgroep en Rijkswaterstaat over het uiteindelijke dijkontwerp en een aantal daaraan gekoppelde aspecten zoals hoogte, ligging en bekleding.

Waar de werkgroep in januari 2023 heeft ingestemd met een Plan van Aanpak om, samen met Rijkswaterstaat, tot overeenstemming te komen over een voor alle partijen geaccepteerd definitief ontwerp van de dijk, moeten wij u mededelen dat dit tot op heden nog niet is gelukt. Sterker nog: er is recent een handhavende instantie ingeschakeld om onomkeerbare
situaties in ontwerp en uitvoering te voorkomen.


Wij willen u als inwoners informeren over de huidige status van deze discussie en de vervolgstappen. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kunt u via deze link het handhavingsverzoek lezen dat wij bij de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) hebben ingediend.

Omdat een waterveilige en goed te onderhouden dijk de belangrijkste doelstelling is willen wij de importantie van uw aanwezigheid op deze bijeenkomst benadrukken. Het gaat tenslotte om de veiligheid van ons allemaal voor de komende 50 jaar en meer.

We zien u graag in het Trefpunt!


Stichting Eilandraad Marken

Bekijk hier het handhavingsverzoek


Afdrukken   E-mailadres