×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Eilandraad grijpt naast laatste mogelijkheid burgerparticipatieplan

                      

Zonnepanelen op Het Trefpunt

 

De Eilandraad is de afgelopen jaren vrij succesvol geweest waar het gaat om aanvragen uit het burgerparticipatiefonds van gemeente Waterland. In 2011 is er € 15.000 toegekend ten behoeve van het herdenkingsmonument bij de ingang van Het Trefpunt. Vervolgens is in 2012 € 11.000 toegekend voor het leveren en aanbrengen van zonnepanelen op Het Trefpunt. In 2013 ontving de Eilandraad € 3.000 voor het verenigen van verenigingen en stichtingen op Marken. Dit betrof “slechts” het restbedrag omdat Marken in eerdere jaren, in verhouding tot de andere kernen, al meer dan gemiddeld geld had ontvangen. Het oorspronkelijke plan “leugenbankje aan de haven” kon daardoor niet doorgaan, hoewel dit plan qua vergunningen ook niet rond was te krijgen.  

Helaas doet datzelfde argument ons in 2014 wederom de das om. Als onderdeel van de Toekomstvisie Marken, waar de Eilandraad met haar werkgroepen in 2014 aan werkt, is er een aanvraag van € 14.000 gedaan om het aantrekken van nieuwe inwoners vanuit het burgerparticipatiefonds te ondersteunen (zie pdf onderaan dit bericht). Deze aanvraag blijkt te voldoen aan de eisen van het burgerparticipatiefonds, echter gemeente Waterland stelt opnieuw dat op basis van de voorgaande jaren andere kernen aan de beurt zijn. Dit was tevens onze laatste kans om dit soort grote bedragen aan te vragen omdat binnen het Coalitieakkoord is afgesproken dat in 2015 ook andere instellingen een aanvraag kunnen doen en dan tot ongeveer € 1.000 per aanvraag.  Het oude burgerparticipatiefonds wordt namelijk een stimuleringsfonds voor initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociaal-culturele instellingen en inwoners met een maatschappelijk doel. Dit betekent dat ook niet kernraden een aanvraag kunnen doen.

De Eilandraad zit uiteraard niet bij de pakken neer en gaat aan de slag om elders fondsen te werven in het algemene belang van Marken. In de afgelopen twee jaar is de Eilandraad daar al vrij succesvol in geweest door het verkrijgen van subsidies van Stichting Duurzaam Waterland (€ 5.000 voor zonnepanelen Het Trefpunt, € 4.000 mobiele LED lichtinstallatie voor verenigde verenigingen en stichtingen en € 2.000 voor LED feestverlichting). Ook ING doneerde reeds € 750 ten behoeve van de oprichting van de Stichting verenigde verenigingen Marken.  Tot slot heeft de Eilandraad in samenwerking met Stichting Marker Jongeren € 2.895 ontvangen vanuit het jeugdparticipatiebudget van gemeente Waterland om tot oplossingen en nieuwe inzichten te komen voor het functioneren van de SMJ en de bijbehorende exploitatie van jeugdgebouw De Zonnewijzer.   

                                                                                        

Aanvraag Burgerparticipatiebudget 2014

 

Afdrukken   E-mailadres