×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Ontwerp Bestemmingsplan Buurterstraat 47

 

Buurterstraat 47 (voormalige Centra) wordt een zgn. “Postzegelbestemmingsplan” dat haar eigen inspraakprocedure en planning heeft. Dit valt buiten de inspraakprocedures die gelden voor het Voorontwerp BestemmingsplanMarken 2013. Dit deel is als een zgn. “witte vlek” zichtbaar op de tekeningen van het Voorontwerp Bestemmingsplan Marken 2013, net zoals de Bennewerf dit bijvoorbeeld is.

Met ingang van 31 augustus 2012 ligt het ontwerpbestemmingsplan Marken – Buurterstraat 47 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor het vervangen van de bestaande hooischuur door twee woningen op het perceel Buurterstraat 47 te Marken.

 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van "zienswijze ontwerpbestemmingsplan Marken – Buurterstraat 47". Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507.

Stukken inzien
Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien:
• op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl
• bij het secretariaat van de afdeling VROM, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam.

 

=0=0=0=


Afdrukken   E-mailadres