Jaarplan Openbare Werken 2013

Hits: 4153

De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland werkt met beheerplannen. Deze plannen hebben een lange termijn visie op de werkzaamheden die nodig zijn om de Openbare Ruimte in goede staat van onderhoud te houden.

Op basis van deze beheerplannen stelt de afdeling Openbare Werken een jaarplan op. Hierin staan de werkzaamheden vermeld die komend jaar uitgevoerd worden. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd zodat u bij reconstructies en dergelijke zo min mogelijk overlast ondervindt.

Het jaarplan Openbare Werken 2013 kunt u hier raadplegen.

 

Afdrukken