×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Bestemmingsplan Marken 2013 ter inzage

Bestemmingsplan Marken 2013 ter inzage, beroep t/m 4 juli a.s. mogelijk.

De bestemmingsplannen Marken 2013 en Buitengebied Waterland 2013 liggen vanaf 24 mei jl. 6 weken ter inzage (via www.ruimtelijkeplannen.nl of het gemeentehuis in Monnickendam).

Dit is de laatste stap voordat ze definitief van kracht worden.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen waar gewenst een beroep indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019 2500 EA Den Haag).

Belanghebbenden waarvan redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet eerder een zienswijze hebben ingediend mogen ook beroep indienen.

Iedere belanghebbende mag dit ook doen indien het gaat over verschillen tussen het eerder ter inzage gelegde Ontwerp Bestemmingsplan en het huidige definitieve Bestemmingsplan.

Het is aan de rechter om te bepalen of het beroep uiteindelijk ontvankelijk wordt verklaard of niet. Zorg dat het beroep uiterlijk 4 juli 2013 binnen is (dus op 4 juli versturen is te laat !).


Afdrukken   E-mailadres