EILANDRAAD MARKEN

Dorpsraad van de gemeente Waterland

Welkom op de website van de Eilandraad

Door middel van deze site willen wij u op de hoogte houden van de onderwerpen aangaande de kern Marken waarmee de Eilandraad zich zoal bezighoudt.

De Eilandraad houdt regelmatig vergaderingen t.w.:

  • Bestuursvergaderingen

De bestuursvergaderingen worden gehouden in dorpshuis Het Trefpunt en zijn niet openbaar, wel kunnen agendapunten worden aangeleverd. Agendapunten kunt u, twee weken voor de vergadering aanleveren bij het secretariaat door middel van: e-mail, brief of telefonisch.

  • Openbare vergaderingen

Tweemaal per jaar wordt er een openbare vergadering gehouden. De vergaderingen vinden altijd plaats in dorpshuis Het Trefpunt en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 
Tijdens deze vergadering zullen wij verslag uitbrengen van de activiteiten van de afgelopen tijd en een inventarisatie maken van de aandachtspunten voor de komende periode. 
Aankondiging van een openbare vergadering vindt plaats via een inlegvel in Het Streekblad. 
Het aanleveren van agendapunten kan twee weken voor de vergadering bij het secretariaat door middel van: e-mail, brief of telefonisch.

  • Overige vergaderingen

Onder overige vergaderingen wordt verstaan:

Overleg met Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Waterland
Dit overleg vindt tweemaal per jaar plaats.
Het aanleveren van agendapunten kan twee weken voor de vergaderingen bij het secretariaat door middel van: e-mail, brief of telefonisch.


Overleg Eilandraad Marken en/of Gemeente Waterland met:
De Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap,Rijkswaterstaat
Het aanleveren van agendapunten kan twee weken voor de vergaderingen bij het secretariaat door middel van: e-mail, brief of telefonisch.

Image

Het Bestuur

Cees van Altena (voorzitter)
Nicolette Schouten (secretariaat)
Suzan Visser (secretariaat)
Pieter Schipper (penningmeester)
Alice Schouten (bestuurslid)
Jan-Edward Commandeur (bestuurslid)
Henk Zeeman (bestuurslid)
Melissa Zwaan (bestuurslid)
Danny Zondervan (bestuurslid)