Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7 mei 2020

Nieuwsbrief 7 mei 2020

De maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn verlengd tot met 19 mei 2020 met aanpassingen voor jongeren in bepaalde leeftijdscategorieën. Hoewel we langzamerhand snakken naar iets meer mogelijkheden zijn veel restricties nog steeds van kracht met als

Lees meer:

Start werkzaamheden loswal

Start werkzaamheden loswal

Op maandag 8 juni 2020 start de Alliantie Markermeerdijken met de aanleg van een loswal in module 13, De Nes en Opperwoud. We leggen de loswal aan ten zuiden van Europarcs. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en wat u daar van merkt.

Wat gaat er gebeuren?
De loswal is één

Lees meer:

Werkzaamheden aan de Liergouw

Werkzaamheden aan de Liergouw

In december zijn de werkzaamheden aan de Liergouw afgerond tussen de Ring A10 en Ransdorp. In de eerste vier maanden van het gebruik is echter gebleken dat de nieuwe inrichting van de weg op een aantal plekken niet aansluit op wat het verkeer aan ruimte nodig heeft. Binnenkort knappen wij deze

Lees meer:

We have A Winner

We have A Winner

Wat hebben wij veel logo's van jullie mogen ontvangen! Iedereen die een logo heeft ingezonden willen wij dan ook hartelijk bedanken en we hopen natuurlijk dat jullie met toekomstige wedstrijden ook mee doen! Er zaten heel veel mooi logo's tussen. Dit maakte onze keuze zeker niet gemakkelijk, maar

Lees meer:

Stilte in Marken zorgt voor een reis terug in de tijd: "Gemengde gevoelens"

Stilte in Marken zorgt voor een reis terug in de tijd:

NH NIEUWS 17 April 2020

MARKEN - De stilte in het dorp Marken zorgt voor een buitengewone indruk. Met hekken worden de dagjesmensen uit Marken geweerd en op het parkeerterrein van het dorp zijn al dagen geen auto's van toeristen te bespeuren. De stilte laat je honderd jaar terug in de tijd gaan,

Lees meer:

Gemeente Waterland sluit parkeerterreinen

Gemeente Waterland sluit parkeerterreinen

Gemeente Waterland sluit parkeerterreinen af en Marken is niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer

Op verzoek van de gemeente Waterland heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een aanwijzingsbesluit genomen om parkeerterreinen af te sluiten en geen gemotoriseerd verkeer (met uitzondering

Lees meer:

Herstelwerkzaamheden Durgerdammerdijk

Herstelwerkzaamheden Durgerdammerdijk

Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert vanaf volgende week in opdracht van de gemeente Amsterdam herstelwerkzaamheden uit aan de bermen langs diverse wegen in het gebied Landelijk Noord van de gemeente Amsterdam. Daarbij worden op verschillende reparaties uitgevoerd aan de puinverharding die naast

Lees meer:

Nieuwsbrief 14 april 2020

Nieuwsbrief 14 april 2020

Resultaten van de preventiemaatregelen
Er was enige onduidelijkheid over de intenties van de Gemeente Waterland en de veiligheidsregio’s evenals de informatie hierover m.b.t. fietsers. Afgezien van een heftige discussie met een aantal onwillige wielrenners hebben de, in samenwerking met de Gemeente

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188