Laatste Nieuws

’Woningen voor jeugd’

’Woningen voor jeugd’

Noordhollands Dagblad 18-06-2019

PvdA en GroenLinks: Waterland moet Hoogkamplaan op Marken kopen

De gemeente Waterland moet alles in het werk stellen om de grond en de kleine dijkwoninkjes aan de Hoogkamplaan op Marken in eigendom te krijgen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat de

Lees meer:

Brandweer VR Experience

Brandweer VR Experience

Beste inwoner van Marken,


Brand. Iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed veroorzaken. Toch is het een belangrijk onderwerp om bij stil te staan.


De historische buurten op Marken kenmerken zich door houten huizen die vaak dicht op elkaar zijn

Lees meer:

Watersysteemanalyse breekpunt in zienswijze Eilandraad

Watersysteemanalyse breekpunt in zienswijze Eilandraad

De Eilandraad heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-projectplan Waterwet Dijkversterking Marken. De meeste punten betreffen zaken die naar mening van de Eilandraad onvoldoende zijn verwoord in het ontwerp-projectplan. Het gaat vooral over het aanscherpen en formeel vastleggen van wat

Lees meer:

Alternatief plan Eilandraad parkeren Hogedijk

Alternatief plan Eilandraad parkeren Hogedijk

Bewoners van vooral Buurt IV, Zuidelijke Haven en Melisvennen parkeren op de Hogedijk en dat is ook toegestaan (zie hieronder tekening bestaande situatie). De situatie bij de Hogedijk gaat echter over enkele jaren veranderen vanwege de dijkversterking. Het officiële zwemstrand komt daarbij

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken juni 2019

Nieuwsbrief Eilandraad Marken juni 2019

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 17 juni 2019
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf: 19.00 uur

“Een woningbrand overkomt mij niet.” Dat denken veel mensen. Toch rukt de brandweer jaarlijks vele malen uit voor woningbranden.

Lees meer:

Gemeente Waterland neemt noodkreet leefbaarheid Marken serieus

In de afgelopen twee maanden heeft de Eilandraad bij gemeente Waterland uitgebreid aandacht gevraagd voor het behoud van leefbaarheid op Marken. De focus ligt daarbij op het op Marken realiseren van een kleinschalige zorgaccommodatie, ouderenwoningen en (tijdelijke) jongerenwoningen. Dit uiteraard

Lees meer:

Promotiefilm dijkversterking Marken en illustraties

Promotiefilm dijkversterking Marken en illustraties

Rijkswaterstaat heeft een promotiefilm gemaakt over de dijkversterking Marken. Hierin komen onder meer Jacob Zeeman en Sijmon Zondervan aan het woord. Jacob als voorzitter van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad en Sijmon als lid van die werkgroep en als lid van de KNRM. Het ontwerp is

Lees meer:

Nieuwe datum! "Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?"

Nieuwe datum!

De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden.
Daarom organiseren we samen met de

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188