Laatste Nieuws

N518 blijft voorlopig 80 km/uur

N518 blijft voorlopig 80 km/uur

Op initiatief van een inwoner van Monnickendam, en ondersteunt door de Stadsraad Monnickendam, heeft de gemeenteraad zich 31 januari jl. gebogen over het verlagen van de maximum snelheid op de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en Marken. Het gaat dan specifiek om het wegvak tussen de grens

Lees meer:

Enquête verdeling sociale huurwoningen

Enquête verdeling sociale huurwoningen

Vijftien gemeentes in de regio’s Amstelland-Meerlanden Amsterdam en Zaanstreek-Waterland denken na over een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Daarom vragen zij hun inwoners om hun mening te geven. Hiervoor is een online vragenlijst uitgezet met vragen over wie voorrang zou mogen krijgen op

Lees meer:

Vervolg op oefening Waterwolf 2016

Vervolg op oefening Waterwolf 2016

Stel: er dreigt hoogwater. Die dreiging neemt toe en de dijk breekt door. Wat gebeurt er dan? Dit was het scenario van de grootschalige crisisoefening ‘Waterwolf’ in het najaar van 2016 op Marken.
Een indrukwekkende oefening waarbij honderden mensen werden geëvacueerd over land en water. Gewonden

Lees meer:

Wordt de N518 alsnog deels 50 of 60 km/uur?

Wordt de N518 alsnog deels 50 of 60 km/uur?

De gemeenteraad behandelt naar verwachting aanstaande donderdag 31 januari bijgaande memo 159-448 van het college. Deze gaat over het snelheidsregime voor de weg tussen de bebouwde komgrens van Monnickendam en afslag Bereklauw. Dit is een onderdeel van de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en

Lees meer:

’Regels tegen overlast toeristen’

’Regels tegen overlast toeristen’

Noordhollands Dagblad 28-01-2019

Eilandraad Marken vraagt om actie van de gemeente Waterland

De Eilandraad Marken gaat de gemeente Waterland vragen regels op te stellen om de overlast van toeristen op het voormalige eiland te beperken. Gedacht wordt aan een maximale omvang van

Lees meer:

Resultaten Meldpunt Overlast Toerisme

Resultaten Meldpunt Overlast Toerisme

Naar aanleiding van de enquête die geleid heeft tot de toekomstvisie van Marken (2015) bleek dat er door bewoners ook overlast ervaren werd van het toerisme. Er zijn diverse gesprekken geweest met gemeente Waterland en een aantal traveltrade organisaties. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van

Lees meer:

4 maart 2019 informatieavond voor starters op de woningmarkt

4 maart 2019 informatieavond voor starters op de woningmarkt

Op maandag 4 maart a.s. organiseert de Eilandraad een informatieavond voor jonge starters op de woningmarkt, zie onderstaande uitnodiging.

Je kan je nog aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Neem gerust iemand mee

Lees meer:

Minister akkoord met Ontwerpprojectplan dijkversterking Marken

Minister akkoord met Ontwerpprojectplan dijkversterking Marken

Vanaf 2006 is de Eilandraad in gesprek met Rijkswaterstaat over de dijkversterking Marken. In deze zeer lange periode zijn vele ontwerpen de revue gepasseerd, heeft de Eilandraad een eigen ontwerp ingediend, is een pilot meerlaagsveiligheid uitgevoerd, is geanticipeerd op aangepaste

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188