Laatste Nieuws

Enorme drukte tijdens inloopochtend Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch

Enorme drukte tijdens inloopochtend Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch

Zaterdag 16 maart jl. faciliteerde de Eilandraad met vier personen een 2e inloopochtend om iedereen die dat nodig had te helpen bij het op een goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch.
De aanloop was enorm, zoveel zelfs dat er mensen in de loop van de ochtend helaas onverrichter zake naar

Lees meer:

Bomvol Trefpunt met jongeren en hun ouders op 4 maart 2019

Bomvol Trefpunt met jongeren en hun ouders op 4 maart 2019

INFORMATIEAVOND OVER STARTERSWONINGEN OP MARKEN

Op maandag 4 maart was er in dorpshuis het Trefpunt een informatieavond over starterswoningen op Marken. 

De organisatie hiervan was in handen van de werkgroep Tijdelijke jongerenwoningen van de Eilandraad. Het was een zeer

Lees meer:

Maak Marken leuker voor jezelf!

Maak Marken leuker voor jezelf!

Deze enquête is bedoeld voor de Marker jeugd van 12 tot 25 jaar.
Vanuit de werkgroep maatschappelijke stage van de Eilandraad hebben we deze enquête gemaakt.De Eilandraad heeft als doel de leefbaarheid te vergroten en te behouden op Marken. Met andere woorden: houd en maak het leuk voor de jeugd en

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken maart 2019

Nieuwsbrief Eilandraad Marken maart 2019

Eilandraad heeft nieuwe penningmeester en is blij met financiële steun!
In voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat er nieuw bloed tot de Eilandraad Marken is toegetreden en dat er nog wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Ondertussen heeft Remco Boes per 1 januari 2019 officieel het

Lees meer:

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 16 maart

Hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch, voor jong én oud, zaterdag 16 maart

Zaterdag 16 februari jl. hebben wij de eerste inloopsessie gehouden om onze hulp aan te bieden voor het op de goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch.
Er bleek enorme behoefte te zijn aan duidelijkheid, veel mensen wisten de inloopsessie te vinden mét resultaat. Een eerste indruk leerde

Lees meer:

4 maart informatieavond voor starters op de woningmarkt

4 maart informatieavond voor starters op de woningmarkt

Informatieavond over starterswoningen op Marken

Tijdens deze avond vertellen we o.a. over:

  • Ons projectteam en denktank
  • Bouwplannen op Marken
  • Uitleg over koop- én huurwoningen
  • Huidige woonmogelijkheden
  • Financieel advies door Piet Commandeur
  • Tips over WoningNet en Woonmatch Waterland

We starten om

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken februari 2019

Nieuwsbrief Eilandraad Marken februari 2019

Nieuwe voorzitter voor de Eilandraad gezocht!
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij vol trots onze vier nieuwe bestuursleden voorgesteld, te weten Nicolette Schouten-Roor, Remco Boes, Jan-Edward Commandeur en Suzan Visser. Samen met Neel Huurman en Henk Zeeman vormen zij het bestuur van de Eilandraad

Lees meer:

Omzetten woonduur in inschrijfduur (coulanceregeling verlengd tot 1 juli 2019)

Omzetten woonduur in inschrijfduur (coulanceregeling verlengd tot 1 juli 2019)

Onderstaand belangrijke informatie voor iedereen die op termijn wil doorstromen vanuit een huur of koophuis naar een sociale huurwoning. Die behoefte kan o.a. voort komen uit overlijden van de partner (wegvallen deel inkomen) of plotselinge zorgbehoefte (invalide raken), kan het zomaar zijn dat je

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188